Aanpassing rekenmethodiek premie Whk

Aanpassing rekenmethodiek premie Whk Voor het afdekken van uw risico’s met betrekking tot arbeidsongeschikte medewerkers bent u momenteel publiek (bij het UWV) of privaat (bij een verzekeraar) [...]

Regeling Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatievergoeding aanvragen voor de transitievergoeding van werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn [...]

Is uw arbobeleid op orde?

Het is belangrijk dat u en uw werknemers gezond en veilig werken. Als werkgever bent u verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). Dat staat in de Arbowet. [...]

page 1 of 2