De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

BRIDGE | NIEUWSBERICHT AUGUSTUS 2019

De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering komt eraan. Dit product is met name bedoeld voor MKB bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Per 1 januari 2020 kan deze verzekering ingaan. Een veel gehoorde klacht van het MKB is dat zij de verantwoordelijkheid, financieel en bij verzuimbegeleiding en re-integratie, ten aanzien van ziekteverzuim van medewerkers tijdens de eerste twee jaar te groot vinden. De reguliere verzuimverzekeringen nemen deze ongemakken onvoldoende weg.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van het MKB zijn een aantal maatregelen genomen, vastgelegd in een convenant. Dit convenant is gesloten tussen het Ministerie van SZW en diverse verzekeraars. De bedoeling van het convenant is het realiseren van financiële compensatie voor MKB bedrijven (vanaf waarschijnlijk 2021), financieel meer overzicht en minder ‘gedoe’ rondom re-integratie en verzuimbegeleiding.

FINANCIEEL MEER OVERZICHT

In tegenstelling tot de huidige polissen is de premiestijging in de MKB Ontzorg Verzekering gemaximeerd per bedrijfsgroep. De kosten voor de re-integratie 1e spoor (binnen het eigen bedrijf) en 2e spoor (buiten het eigen bedrijf) zijn afgedekt. De verzekering is ‘Poortwachterproof’: de verzekeraar staat garant voor een eventuele loonsanctie (als u voldoende heeft meegewerkt).

UITGEBREIDE DIENSTVERLENING T.B.V. RE-INTEGRATIE EN VERZUIMBEGELEIDING

De MKB Ontzorg Verzekering is gericht op het vermijden van langdurig verzuim. Een casemanager (binnen of buiten uw bedrijf) treedt op als regisseur. De casemanager staat u bij vanaf het moment dat er langdurig verzuim dreigt. De verzekeraar is verantwoordelijk voor het functioneren van de casemanager.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Een aantal verzekeraars hebben het convenant ondertekend en zullen in september hun verzekeringsproduct op de markt brengen. De exacte inhoud van deze producten is nu nog niet bekend. In het algemeen kan worden gesteld dat de MKB ontzorgverzekering u naast de reguliere verzuimverzekering ook uitgebreide aanvullende dienstverlening aanbiedt. De verzekeraar neemt zaken rondom verzuimbegeleiding, casemanagement en re-integratie grotendeels uit handen en u hoeft bij dreigend langdurig ziekteverzuim niet meer alles zelf te regelen. De verzekeraar zal gaan samenwerken met één of een beperkt aantal arbodiensten. Wanneer u deze verzekering overweegt, is het verstandig uw huidige Arbo contract proforma voor 1 oktober (de opzegtermijn is over het algemeen 3 maanden) op te zeggen, zodat u vrij bent om eventueel over te stappen naar het nieuwe product.

MEER INFORMATIE

Zodra de verzekeraars met hun nieuwe MKB Verzuim Ontzorg product naar buiten treden, zullen wij u nader informeren. Let u ook op de berichtgeving hierover op onze website (bridge-economy.nl). Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via 085-7600 700 of per e-mail info@bridge-economy.nl. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier: