Pensioenen

Bridge is al decennialang actief in pensioenadvies en -beheer voor zowel de grotere MKB-bedrijven als voor innovatieve start-ups en scale-ups. Diepgaande kennis van de materie en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat Bridge creatieve, kostentechnisch interessante maatwerkoplossingen kan bieden. Maar wij laten het niet bij advies en beheer alleen. Als u wilt, kunnen wij al uw medewerkers individueel begeleiden bij de invulling van hun pensioen. En zorgen we voor kraakheldere communicatie hierover.

Wetswijzigingen hebben geleid tot de noodzaak van andere pensioenregelingen. De sociale zekerheid is beperkter geworden, veel bedrijven moeten kosten reduceren en vaak heeft dat gevolgen voor arbeidsvoorwaarden en pensioenen. We kunnen ons voorstellen dat u het overzicht niet meer helemaal scherp heeft. Bridge zorgt ervoor dat u met de renovatie van uw bestaande pensioenregeling of door de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling geld kunt besparen.

Collectieve pensioenoplossingen

Naast de verplichte ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen zijn er 3 oplossingen voor een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers:

  • een verzekerde regeling
  • een Premie Pensioen Instelling (PPI)
  • een Algemeen Pensioen Fonds (APF)

Verzekerde regeling
De meest voorkomende soort is de ‘verzekerde regeling’. Uw pensioenregeling is dan ondergebracht bij een verzekeraar.

PPI                                           
Sinds 2011 is het ook mogelijk om uw pensioenregeling onder te brengen bij een PPI.  Bij een PPI (Premie Pensioen Instelling)  kan pensioen bancair gespaard worden op basis van een beschikbare premieregeling. Een PPI is dus een pensioenuitvoerder.

APF
Tenslotte is het sinds 2016 mogelijk om uw pensioenregeling onder te brengen in een APF (Algemeen Pensioen Fonds).

Een APF is ook een pensioenuitvoerder. Bijzonder is, dat deze de pensioenen van meerdere werkgevers tegelijk kan uitvoeren. Een APF brengt het pensioen onder in verschillende ‘collectiviteitskringen’.
Binnen een kring delen deelnemers risico’s met elkaar, bijvoorbeeld op gebied van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Tussen de kringen bestaat er geen solidariteit. De pensioenbeleggingen tussen de kringen zijn van elkaar gescheiden.

De afweging om te kiezen voor een verzekerde regeling, een PPI of een APF is van vele factoren afhankelijk. Bent u geïnteresseerd welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bridge adviseert, bemiddelt en beheert al ruim 20 jaar actief op gebied van collectieve pensioenregelingen. Diepgaande kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat Bridge maatwerkoplossingen kan bieden voor verzekerde regelingen, PPI’s en APF’en.

In 2017 hebben wij relatie ATM in Moerdijk begeleid van een verzekerde regeling naar het APF van Delta Lloyd. Voor een impressie: zie de film hieronder.

  • U wilt de juiste mix tussen professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid?

    Arjen Kampherbeek, Van den Herik & Verhulst Advocaten Lees meer >

Pensioenadvies

Bridge adviseert over individuele en collectieve pensioenoplossingen. We bieden op basis van risicoanalyse creatieve maatoplossingen die budgettair zijn bepaald en over veel variabelen beschikken. Risico’s bestaan en ontstaan in een omgeving waarin mensen werken, er complexe contracten (arbeidsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten) zijn en bovendien veel (veranderende) wetgeving van toepassing is. Praktisch gezien betekent dit dat een werkgever onbewust en ongewild onnodige financiële claimrisico’s kan lopen van fiscale of arbeidsrechtelijke aard. Wij zien het als onze taak om deze risico’s te vermijden of te minimaliseren.

Pensioencommunicatie

Onze experts vertalen de complexiteit en abstractheid van pensioenen in heldere, begrijpelijke taal en feitelijke informatie. We geven persoonlijke toelichtingen, plenaire presentaties, communiceren over wetswijzigingen en lichten toe hoe de beleggingen het afgelopen jaar hebben gerendeerd. Begrijpelijk voor iedereen.

Pensioenbeheer

Een efficiënte uitvoering van uw pensioenadministratie zorgt voor lage beheerkosten en dus een hoger rendement. Bridge verzorgt alle input en output richting de verzekeraar, voert de mutaties door, controles uit en informeert over relevante wetswijzigingen.

  • Wilt u ook 30% besparen op uw pensioen kosten?

    Coen van Dijck, D/Dock Lees meer >

Begeleiding OR

De WOR voorziet, via artikel 27 lid 1, in instemmingsrecht voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van verzekerde pensioenregelingen. Maar de OR-leden moeten dan wel weten waar ze wél of géén instemming voor geven. Bridge begeleidt en adviseert OR-leden op het gebied van pensioenen.

Complexe pensioenvragen

Bridge is gespecialiseerd in complexere pensioenvragen en bijzondere zaken. Welke regels gelden bij fusies en overnames, hoe zit het met internationalisatie, bestaande VUT-regelingen en wat is er allemaal mogelijk bij pensioenfondsen?