Praktijkcursus pensioen voor OR-leden

U bent door uw collega’s gekozen als lid van de OR. Zij vertrouwen u,  en zij vertrouwen op uw deskundigheid. Dat is een grote verantwoordelijkheid en dat realiseert u zich.  Als uw werkgever of zijn pensioenadviseur met u als OR-lid over pensioen communiceert, kunt het dan altijd goed volgen? En als de werkgever uw instemming vraagt voor een wijziging van de pensioenregeling, weet u dan zeker dat u de juiste keuzes maakt? Als u ook maar enigszins twijfelt bij het antwoord op deze vragen dan is het tijd voor onze Praktijkcursus pensioen voor OR-leden. In uw eigen belang en dat van uw collega’s.

Na de ingrijpende wijzigingen in pensioenregelingen  welke in 2014 en 2015 zijn doorgevoerd lijkt de pensioenwereld in rustiger vaarwater te komen. Betekent dit dat er voor OR en HR geen aandachtspunten meer zijn? Nee, er zijn aandachtspunten voldoende.  Pensioenregelingen worden periodiek opnieuw afgesloten en de OR moet meestal hiermee instemmen. Verder zagen we onlangs de introductie van het Algemeen Pensioenfonds (APF) en er zal in 2018 een verhoging van de pensioenleeftijd komen. Genoeg actualiteiten dus. Afgezien hiervan is het naar onze mening belangrijk dat minimaal twee OR-leden een goede basiskennis van pensioenen hebben.

Middels een eendaagse praktijkgerichte cursus helpt Bridge u inzicht te krijgen in de pensioenmaterie. Voor de OR is als het gaat om het wijzigen of beëindigen van een pensioenregeling,  een cruciale rol weggelegd. Wij besteden daarom veel aandacht aan het instemmingsrecht van de OR bij wijziging van een pensioenregeling.

De cursus bestaat uit twee dagdelen en wordt iedere twee maanden gegeven in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Bij veel belangstelling wordt deze dag in overleg op meerdere locaties en/of data gegeven. Uw bakens in de branding voor deze dag zijn:

Mr Pieter van Egmond CFP – partner Bridge

Frank Burger CFP – partner Bridge

Beiden hebben een jarenlange ervaring in de pensioenadvisering aan ondernemingsraden en bedrijven. Zij volgen de wetgeving op de voet en weten waar de voetangels en klemmen in “pensioenland” staan.

Programma basiscursus

  • Wettelijke regelingen
  • Uitvoerders
  • Fiscale aspecten
  • Totstandkoming en wijziging pensioenregeling
  • Gelijke behandeling, en toegang tot pensioen
  • Pensioensystemen
  • Financiering
  • Risico’s en keuzes
  • Instemmingsrecht OR
  • Actualiteiten

De cursus is gericht op ondernemingsraden maar ook HR-medewerkers kunnen veel profijt hebben van deze korte, praktijkgerichte cursus. Uw investering bedraagt slechts € 595,– exclusief BTW.

Indien gewenst kan de basiscursus in company worden gegeven als u meerdere OR-leden aanmeldt. De basiscursus kan worden uitgebreid met een extra dagdeel waarin wij uw eigen pensioenregeling behandelen. Dit is maatwerk en de kosten hiervoor worden per onderneming bepaald.

Wilt u referenties van ondernemingsraden die wij hebben geholpen met advies of een cursus? Wij geven u die graag!

Aanmelding kan plaatsvinden via info@bridge-economy.nl. Wij zullen na aanmelding spoedig contact met u opnemen. U kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen via 085 – 7600 700. Wij geven u graag meer informatie.

Overigens kunnen wij ook als adviseur van de OR optreden bij pensioenvraagstukken.

   

Disclaimer: Bridge v.o.f. behoudt zich het recht voor om bij overmacht of onvoldoende aanmeldingen een cursus te verplaatsen naar een andere datum of locatie, dan wel deze in het geheel niet te laten plaatsvinden.