Risicomanagement

Bridge bekijkt de kansen voor uw organisatie steeds vanuit de ambities van úw bedrijf en komt met creatieve oplossingen waarbij verder wordt gedacht dan het oprapen van de eerste polis. U lift mee op onze jarenlange ervaring en expertise op de verschillende terreinen van risicomanagement en heeft één van onze vennoten als vaste contactpersoon. We zijn er namelijk van overtuigd dat persoonlijk contact en duurzame relaties het beste resultaat genereren.

Risicomanagement is per definitie een continu proces. Het risicoprofiel van uw organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig en moet daarom scherp worden gemonitord. Samen met u anticiperen we daar op. Verandert er iets in de situatie binnen uw bedrijf? Wat betekent de nieuwe wet- en regelgeving voor u? Gaat uw bedrijf internationaal uitbreiden of is er sprake van toenemende concurrentie? Alle uitdagingen passeren de revue, waarbij duurzaam en goed werkgeverschap leidend zijn. Van leveringsvoorwaarden tot cybercrime, van arbo-wetgeving tot arbeidsvoorwaarden.

 • Wilt u een productverkoper die mooie verhalen vertelt of toch liever een betrokken adviseur?

  René Klein, Westcon Lees meer >

Bedrijfsdimensies

Bridge beoordeelt risico’s niet per geval maar in relatie tot elkaar. We kijken daarbij onder meer naar de volgende bedrijfsdimensies:

 • Continuïteitszekerheid

Hoe houdt u het win-vermogen van uw organisatie optimaal? Bridge screent op alle facetten waarin uw bedrijf risico’s loopt op het gebied van continuïteit, zoals aansprakelijkheid, bedrijfsstagnatie of debiteuren- en vermogensschade.

 • Personeel

Uw personeel is misschien wel het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Daar horen sowieso een fatsoenlijk personeelsbeleid en een goede pensioenregeling bij. Maar we kijken verder. Hoe is het ziekteverzuim? En hoeveel zelfstandigheid en flexibiliteit willen uw medewerkers qua arbeidsvoorwaarden?

 • Activa

Schades door brand of storm kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Alle bezittingen van uw bedrijf zoals vastgoed, bedrijfsuitrusting, goederenvoorraad, wagenpark en inventaris nemen we in onze screening mee.

 • DGA

Om u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) goed te kunnen adviseren, willen we eerst uw persoonlijke situatie beter leren kennen. Wat is de stand van zaken qua familie, wonen, werk en inkomen? En welke ontwikkelingen verwacht u in de toekomst? Is uw zaak uw pensioen of gaat u voor een alternatieve zekerheid? En hoe heeft u uw arbeidsongeschiktheid en overlijden geregeld?

 • Externe expertise

Bij het beoordelen en inventariseren van de risico’s is het noodzakelijk om alle productieprocessen en procedures van de onderneming in kaart te brengen.

In een aantal gevallen schakelen we daarbij externe expertise in, bijvoorbeeld bij:

 • Fraudeonderzoek
 • Advocatuur voor juridische vraagstukken
 • Statistische informatie
 • Automatisering ter herkenning van schadetendensen
 • Arbowetgeving
 • Brandpreventie
 • Bodemverontreiniging
 • Elk jaar een nieuwe accountmanager of twintig jaar dezelfde adviseur?

  Bart Kortman, Bouwbedrijf Huurman, Leiden BV Lees meer >