U ontvangt ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De mogelijkheid bestaat dat uw beschikking is gebaseerd op onjuiste feiten of uitgangspunten en u daardoor een te hoge premie in rekening wordt gebracht. Om een te hoge Whk-premie te voorkomen, is het van groot belang om de beschikking door een deskundige te laten controleren.

Wat is een Whk-beschikking?

Op de beschikking staat de individuele gedifferentieerde premie die voor uw bedrijf geldt en/of de sectorale premie, die afhankelijk is van de grootte van uw bedrijf. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Naast deze twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag, het overzicht van welke werknemers dit betreft moet u bij het UWV opvragen.

Laat de beschikking controleren

De Werkhervattingskas is complexe en ingewikkelde materie. Een foutje in de beschikking is snel gemaakt en kan een te hoge premie tot gevolg hebben. Laat uw beschikking daarom door Bridge controleren.