Risicomanagement

Goed risicomanagement biedt kansen. Strategisch, financieel en operationeel. Het stelt u in staat beter te anticiperen op mogelijke risico’s, effectieve beheersmaatregelen te nemen en zo de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.
Lees meer >

Verzekeren

Niet alle risico’s zijn te verzekeren. Of hoeft u te verzekeren. Soms is het namelijk veel beter om zelf een risico te dragen. Als onafhankelijk bemiddelaar tussen uw bedrijf en de verzekeringsmaatschappij willen we denkprocessen op gang brengen. En samen met u slimme afwegingen maken.
Lees meer >

Pensioenen

Een goede pensioenregeling kan goud waard zijn. Voor uw werknemers, maar ook voor u. Bridge ontwerpt en beheert collectieve en individuele pensioenen. Een serieuze tak van sport die om innovatieve en creatieve maatwerkoplossingen vraagt.
Lees meer >

Whk-beschikking

U ontvangt ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De mogelijkheid bestaat dat uw beschikking is gebaseerd op onjuiste feiten of uitgangspunten en u daardoor een te hoge premie in rekening wordt gebracht.
Lees meer >