Werkwijze

De belangrijkste voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen, is uw vertrouwen. Dat vertrouwen willen we verdienen door transparant, deskundig en eerlijk te zijn. Over onze werkwijze, over onze adviezen en over onze kosten.

Natuurlijk komen we veel over u als klant te weten. Daar zit soms vertrouwelijke, privacygevoelige informatie bij. Vanuit onze beroepsethiek gaan wij daar vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig mee om. Daarnaast houden we ons strikt aan de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op via 085-7600700
of info@bridge-economy.nl

Kosten

De inkomsten van Bridge bestaan uit provisies en beloningen op basis van declaraties.

Provisies

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waarbij uw verzekering is afgesloten een kostenvergoeding. Die kostenvergoeding vormt een onderdeel van de premie die u betaalt. Als we extra diensten leveren waarvoor wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, dan hoort u dit uiteraard van tevoren van ons.

Beloning op basis van abonnement of declaratie

Sommige van onze diensten zijn op basis van een abonnement, andere op basis van een uurtarief. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we altijd een inschatting van de kosten. Soms kan het zijn dat we daaroverheen dreigen te gaan. In dat geval stellen we u daar van tevoren van op de hoogte en leggen we helder uit wat de reden is. In een aantal gevallen vragen we een voorschot op de te maken kosten. Ook daarover wordt u vooraf geïnformeerd.

Nota’s

In onze nota’s leggen we duidelijk uit wat de opdracht was en hoeveel uren we daarvoor hebben gewerkt.

Ons team

Bridge B.V. telt 12 medewerkers inclusief vennoten.

Bekijk hier ons hele team.

Volledig adviesvrij en ongebonden

Bridge heeft met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen om de specifieke producten van die instelling in ons advies te betrekken. Het eigendomsrecht van Bridge berust bij de vennoten, geen enkele financiële instelling heeft een eigendoms- of ander direct belang in ons kantoor.

Daardoor zijn wij volledig adviesvrij, of anders gezegd: wij kunnen in vrijheid alle producten van alle verzekeraars adviseren volgens onze eigen deskundige beoordeling.