Pensioencursus OR-leden

U bent door uw collega’s gekozen als lid van de OR. Zij vertrouwen u, en zij vertrouwen op uw deskundigheid. Dat is een grote verantwoordelijkheid en dat realiseert u zich. Als uw werkgever of zijn pensioenadviseur met u als OR-lid over pensioen communiceert, kunt het dan altijd goed volgen? En als de werk-gever uw instemming vraagt voor een wijziging van de pensioenregeling, weet u dan zeker dat u de juiste keuzes maakt?

Als u ook maar enigszins twijfelt bij het antwoord op deze vragen dan is het tijd voor onze Praktijkcursus pensioen voor OR-leden. In uw eigen belang en dat van uw collega’s.

Lees meer >

LIFE SCIENCE

Uw onderneming is actief in het segment Life Science of BioTechnologie. Een activiteit die kennis- en kapitaalintensief is. U doet research in uw eigen labora-torium of in laboratoria van derden. U heeft een gespecialiseerd (interna-tionaal) team om u heen gebouwd en werkt letterlijk dag en nacht aan uw onderneming.

Bepaalde bedrijfsrisico’s zou u willen afdekken. Niet bovenmatig, maar wel adequaat, zodat u door kunt bij een calamiteit. 

Lees meer >

Schadepreventie

Dagelijks bent u bezig met dat wat u het liefste doet, namelijk ondernemen! Maar heeft u hierbij ook aandacht voor en grip op de preventie van schade? Schade kan namelijk een serieuze impact hebben op de continuïteit van uw onderneming. De wetgever heeft een ondergrens vastgesteld in de ver-schillende wetgevingen. Daarnaast eisen verzekeraars bovenop dit wettelijk minimum zeer regelmatig aanvullende maatregelen. Maar bovenal bent u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en continuïteit van uw onderneming.

Welke eisen stelt u aan uzelf met betrekking tot veiligheid en beveiliging om de continuïteit van de onderneming te borgen en uw personeel veilig en voort-durend aan het werk te houden? 

Lees meer >

BRIDGE ZORGCOLLECTIEF

Bridge biedt u als werkgever een zorgcollectief aan, waarin uw medewerkers kunnen profiteren van collectiviteitskorting, zelfs als zij niet van zorgver-zekeraar veranderen. Als werkgever heeft u er geen omkijken naar, omdat uw medewerkers alles zelf online kunnen regelen. Uiteraard kan Bridge u helpen bij de uitrol richting uw medewerkers.

Hieronder de link naar ons online zorgcollectief, waarin uw medewerkers zelf premies kunnen vergelijken en eenvoudig een verzekering kunnen afsluiten:

Bridge Zorgcollectief 

Een gebruikersnaam of wachtwoord is niet nodig.

Lees meer >

Controle WHK-beschikking

U ontvangt ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premie-percentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst.

De mogelijkheid bestaat dat uw Whk-beschikking is gebaseerd op onjuiste feiten of uitgangspunten en daardoor een te hoge premie in rekening wordt gebracht.

Lees meer >