Aanpassing rekenmethodiek premie Whk

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MEI 2019

Voor het afdekken van uw risico’s met betrekking tot arbeidsongeschikte medewerkers bent u momenteel publiek (bij het UWV) of privaat (bij een verzekeraar) verzekerd. Binnen het publieke bestel wijzigt per 1 januari 2020 de rekenmethodiek van de premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is het moment om te beoordelen of het interessant is om over te stappen naar een private verzekeraar.

Nieuwe rekenmethodiek

Om de huidige rekenmethodiek te verbeteren, te vereenvoudigen en te harmoniseren, worden er binnen het publieke bestel vanaf 1 januari 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd:

1. Voor kleine werkgevers (loonsom < € 331.000) wordt bij de berekening van de sectorale premies uitsluitend naar de lasten en loonsommen van kleine werkgevers gekeken;
2. Voor grote werkgevers (loonsom > € 3.310.000) wordt voor de berekening van individuele premies alleen naar de eigen uitkeringslasten en loonsommen gekeken;
3. Voor middelgrote werkgevers geldt dat naar beide aangepaste rekenmethoden wordt gekeken.

Hierdoor zal de premie voor kleine werkgevers gemiddeld gezien licht dalen en bij grote werkgevers gemiddeld gezien licht stijgen. Daarnaast zullen de minimum- en maximumpremie voor middelgrote en grote werkgevers stijgen.

Controleer uw Whk beschikking

U ontvangt deze maand een brief van het UWV waarin de WGA instroomcijfers staan vermeld. Deze WGA instroomcijfers worden gebruikt (door de Belastingdienst) om de hoogte van de Whk-premie vast te stellen. Eind 2019 ontvangt u uw Whk-beschikking met daarin uw nieuwe premie. Wij adviseren u om de brief van het UWV goed te controleren en eventuele fouten tijdig door te geven aan de Belastingdienst. U voorkomt hiermee fouten in uw Whk-beschikking.

Wat betekent dit voor u?

Door aanpassing in de rekenmethodiek kan uw premie Whk wijzigen per 1 januari 2020. Wij raden aan om ons te laten onderzoeken wat deze wijziging voor u betekent en of het interessant is om over te stappen naar een verzekeraar. Wilt u overstappen per 1 januari 2020? Houd er rekening mee dat wanneer u per 1 januari wilt uittreden uit het publieke bestel, u dit voor 1 oktober moet aangeven bij de Belastingdienst.

Wilt u advies?

Wij ondersteunen en adviseren u uiteraard graag. Neem hiervoor gerust telefonisch contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.