WORDT U OOK EIGENRISICODRAGER voor de WGA EN ZIEKTEWET?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JANUARI 2021

Iedere onderneming wordt tegenwoordig (financieel) verantwoordelijk gehouden voor arbeidsongeschikte medewerkers. De eerste twee ziektejaren is er loondoorbetalingsverplichting. Wanneer de medewerker na twee jaar meer dan 35% arbeidsongeschikt is dan komt deze in de WIA terecht. Betreft het een arbeidsongeschikte medewerker met een tijdelijk arbeidscontract dan valt deze bij einde arbeidscontract in de Ziektewet.

Een onderneming wordt in totaal tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk gehouden voor een arbeidsongeschikte medewerker. Ook al heeft deze medewerker ‘slechts’ een tijdelijk contract. Als onderneming heeft u m.b.t. bovengenoemde WIA en Ziektewet periode de volgende vier keuzemogelijkheden:

1. Publiek verzekeren

Wanneer uw onderneming ervoor kiest om deze arbeidsongeschiktheid publiek te verzekeren dan worden de financiële risico’s en wettelijke verplichtingen ondergebracht bij het UWV. De onderneming betaalt hiervoor een premie aan het UWV. De praktijk leert dat het UWV veelal reactief te werk gaat. Daarnaast bent u dan erg afhankelijk van de uitvoering van het UWV. Dit heeft geen positief effect op het verzuim binnen uw onderneming. Ook leidt vertraagde re-integratie tot extra kosten die het UWV door een hogere premie aan uw onderneming toerekent.

2. Privaat verzekeren

Kiest uw onderneming er voor om privaat te verzekeren dan worden de financiële risico’s en wettelijke verplichtingen ondergebracht bij een verzekeraar, veelal gecombineerd met een gecertificeerde arbodienst. De praktijk leert dat verzekeraars en arbodiensten meer proactief te werk gaan. De verzekeraars hebben er namelijk ook baat bij wanneer het verzuim binnen uw onderneming wordt beperkt.

3. Eigenrisicodragen

Kiest u als onderneming ervoor om helemaal niet te verzekeren dan wordt de onderneming gezien als eigenrisicodrager. Dit betekent dat de – aanzienlijke – financiële risico’s en wettelijke verplichtingen volledig door de onderneming worden gedragen en ook worden uitgevoerd. Hiermee houdt u zelf de regie op het verzuim binnen uw onderneming. De praktijk leert dat vooral zeer grote ondernemingen eigenrisicodrager zijn en de meeste ondernemingen hoogstens eigen risicodrager worden voor de Ziektewet.

4. Combinatie verzekeren en eigen risicodragen

Het is ook mogelijk om een combinatie te maken tussen verzekeren en eigenrisicodragen. U kunt bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid van vaste werknemers privaat of publiek verzekeren en daarbij de arbeidsongeschiktheid voor flex werknemers volledig zelf te dragen. De Ziektewet dienstverlening moet dan wel bij een gecertificeerde arbodienst worden ondergebracht.

Maak uw keuze

Een onderneming kan jaarlijks per 1 januari of 1 juli een keuze maken om publiek of privaat verzekerd te zijn of eigenrisicodrager te worden. Wanneer u wilt onderzoeken of het voor uw onderneming interessant is om per 1 juli 2021 over te stappen dan raden wij u aan om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan ons. U dient dan namelijk vóór 1 april 2021 uw keuze door te geven aan De Belastingdienst.

Laat u goed adviseren

Het is belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. Daarom is het van belang dat u zich goed laat informeren over wat de voor- en nadelen zijn. Een kosten-baten analyse hoort daar bij. Wij helpen u daar graag bij. Neem hiervoor gerust contact op met Jordi van Vugt (06-15222680 | Jordi.van.Vugt@bridge-economy.nl) of Marianne Segers (085-7600704 | Marianne.segers@bridge-economy.nl ). U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.