Welke impact heeft het coronavirus op mijn verzekeringen?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MAART 2020

Stel dat u op zakenreis gaat naar een beurs in Milaan. De beurs wordt echter afgeblazen als gevolg van het coronavirus. Wat betekent deze annulering? Zijn de gemaakte kosten te verhalen op een verzekering? Wat betekent het als u toch afreist naar een risicogebied en wordt besmet. Wat dan?

De uitbraak van het coronavirus laat eens te meer zien hoe nauw verbonden landen wereldwijd zijn. Naast de nodige sociale onrust bracht het virus namelijk ook economische gevolgen met zich mee. Zo leidde de permanente dreiging tot onder meer het cancelen van zakenreizen, evenementen, maar ook tekorten in de bevoorrading. Een situatie die tal van vragen oproept en wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke impact dit kan hebben op uw verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars komt in dit verband met  de meest gestelde vragen. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Ik reis af naar een risicogebied

1. Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is, kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Nee, in de meeste gevallen helaas niet. Annuleringsverzekeringen richten zich doorgaans namelijk alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving. Dit betekent dat het overlijden van een ouder hier wel onder valt, maar wat er op je bestemming gebeurt niet. Er zijn echter ook zogenaamde ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die in zo’n geval wellicht wel dekking bieden.

2. Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is.
Mogelijk bent u onderverzekerd, dus neem voor de zekerheid contact op met de verzekeraar.

3. Wat als een werkgever mij verplicht om naar risicogebied af te reizen?
Medewerkers mogen dit ingevolge de wet weigeren. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, dan dient de werkgever aan te tonen dat er op dat moment geen sprake was van een onveilige situatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

4. Wat als het reisadvies gedurende mijn reis verandert in code oranje of rood?
U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies veranderde immers pas terwijl u in het gebied aanwezig was.

5. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?
Nee, repatriëring op grond van een mogelijke besmetting zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt hier wel onder. Dit gaat pas op als buitenlandse hulpdiensten je in het buitenland onvoldoende kunnen helpen of verzorgen.

6. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering als ik in quarantaine word geplaatst en dus langer in het gebied moet blijven?
Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten kunnen mogelijk wel onder de dekking vallen, maar deze kosten zijn doorgaans gemaximeerd. Daarnaast blijft de reisverzekering van kracht. Dit geldt ook voor medereizigers, mits ze medeverzekerden zijn.

Ik heb zelf het virus opgelopen

7. Kunnen anderen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?
Waarschijnlijk niet. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, dient te worden aangetoond dat iemand deze schade opzettelijk heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan als gevolg van bewuste roekeloosheid. Dit is in de praktijk lastig aan te tonen.

8. Ik heb het virus naar alle waarschijnlijkheid opgelopen op het vliegveld of in mijn hotel, kan ik hen aansprakelijk stellen?
Dit is onwaarschijnlijk. Ook hier is het vereiste dat kan worden aangetoond dat de schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid, lastig aan te tonen.

9. Wat als mijn werkgever mij heeft verplicht af te reizen naar een risicogebied, kan ik mijn werkgever dan aansprakelijk stellen voor schade?
Dit is wellicht wel mogelijk. Indien een werkgever weet dat er een ‘aanmerkelijke’ kans bestaat dat zijn medewerker ziek wordt, kan sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. En dit, terwijl de werkgever juist een veilige en gezonde werkomgeving dient te kunnen garanderen.

10. Hoe zit het met levensverzekeringen, uitvaartverzekering en nabestaandenpensioen in geval van overlijden?
Het feit dat een virus de oorzaak is van overlijden, zorgt er niet voor dat er niet wordt uitgekeerd. Sommige polisvoorwaarden bevatten uitsluitingen met betrekking tot verblijven in gebieden met een negatief reisadvies, maar deze zijn niet bedoelt voor een situatie zoals nu met het coronavirus. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Bedrijfsleven en werk

11. Mijn bedrijf loopt door (de dreiging van) het virus inkomsten mis, kan ik een beroep doen op mijn verzekering?
Nee, doorgaans niet. Het gaat hier namelijk om bedrijfsschade. Dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen indien sprake is van materiële schade. Bij de uitbraak van een virus is dit echter niet het geval.

12. Mijn personeel is ziek geworden als gevolg van het coronavirus, kan ik een beroep doen op mijn WGA-verzekering?
Jazeker, de oorzaak van de ziekte is namelijk niet relevant.

13. Keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit als iemand uit vrees voor besmetting geen werk kan verrichten?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt enkel het inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de onderhavige situatie is daarvan geen sprake.

14. Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van de ene op de andere collega?
Dit is heel onwaarschijnlijk omdat in dit kader aangetoond moet worden dat u de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of dat deze is ontstaan als gevolg van bewuste roekeloosheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van het coronavirus op uw verzekeringen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.