WETSVOORSTEL HERZIENING PARTNERALIMENTATIE AANGENOMEN

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MEI 2019

Op 21 mei heeft de Eerste Kamer positief ingestemd met het initiatiefvoorstel inzake herziening van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie zal hiermee worden verkort. Het kan raadzaam zijn rekening te houden met de datum van het indienen van een verzoek tot echtscheiding.

Het aannemen van dit wetsvoorstel betekent dat de alimentatietermijn van twaalf jaar wordt verkort tot een termijn die de helft van de duur van huwelijk bedraagt met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn echter wel een aantal uitzonderingen, zoals bij langdurige huwelijken en echtgenoten met jonge kinderen.
De nieuwe wetgeving is enkel van toepassing op verzoeken tot echtscheiding die na 1 januari 2020 worden ingediend. Bent u al gescheiden of bent u voornemens dit jaar een verzoek in te dienen, dan is de huidige wetgeving van toepassing.

Enkele uitzonderingen

Indien de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar lager ligt dan de AOW-leeftijd en het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft standgehouden, geldt een maximale alimentatietermijn van tien jaar. Deze extra maatregel vervalt per 1 januari 2027. Echtgenoten met jonge kinderen krijgen eveneens te maken met een langere partneralimentatietermijn. De termijn wordt namelijk verlengd totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt. Verder blijven de regels voor kinderalimentatie ongewijzigd. Tenslotte is in het wetsvoorstel de zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen. Wanneer het beëindigen van de partneralimentatie van dusdanig ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, dan kan een advocaat namens u een verzoek indienen bij de rechter om de termijn toch te verlengen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over huidige of toekomstige wetgeving op het gebied van partneralimentatie en wat dit voor uw specifieke situatie betekent? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.