Coronavirus en verzekeringen: Premiebetaling in crisistijd

BRIDGE | NIEUWSBERICHT APRIL 2020

Betalingsproblemen tijdens de coronacrisis? Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaan verzekeraars hiermee om? De impact van de verscherpte corona-maatregelen op het Nederlandse bedrijfsleven is enorm. Veel bedrijven, of hele sectoren, zagen hun inkomen de afgelopen weken fors teruglopen en in sommige gevallen kwam het bedrijf zelfs helemaal stil te liggen. Voor een groot aantal ondernemingen brengt dit acute liquiditeitsproblemen met zich mee.

NOW-tegemoetkoming: ook voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies

Heeft u werknemers en verwacht u als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}? Dan heeft u voor een periode van drie maanden mogelijk recht op een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Dit betreft maximaal 90{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het totale fiscale loon, naar rato van het omzetverlies. Hier wordt ook een opslag van 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} aan toegevoegd voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverspremies. Dit maakte minister Koolmees van Sociale Zaken dinsdag 31 maart bekend tijdens een persconferentie, waarin hij de details van zijn ‘noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’(NOW) presenteerde. Hij komt daarmee tegemoet aan de werkgevers en vakbonden.

De NOW geldt in beginsel voor alle bedrijven, die hiertoe moeten aangeven hoe ze zijn geraakt door het virus zelf of de economische gevolgen daarvan. Als voorwaarde geldt dat medewerkers hun reguliere salaris behouden. Daarnaast mogen bedrijven gedurende de periode waarin ze subsidie ontvangen geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen. De maatregel kan per 6 april 2020 worden aangevraagd bij het UWV en start in principe met terugwerkende kracht op 1 maart 2020 en eindigt dan eind mei. Voor 1 juni zal besloten worden of de maatregel met nog eens drie maanden wordt verlengd.

En wat als u toch in de problemen komt?

Bij het niet tijdig betalen van premies wordt een verzekering normaal gesproken opgeschort. U bent dan niet gedekt voor eventueel optredende schades. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben in dit verband toegezegd om klanten waar mogelijk tegemoet te komen. De problemen in verband met de coronacrisis verschillen sterk per sector of werkgever en het gaat dan ook om maatwerk. Deze wordt geboden in de vorm van het verruimen van de betalingsmogelijkheden en het hanteren van een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van de premies.

Dreigt u als onderneming in de problemen te komen met het betalen van uw pensioen- of andere verzekeringspremies? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het is dan zaak om van tevoren helder te maken wat uw opties zijn en eventueel te schakelen met de verzekeraars, al voordat zaken mis kunnen gaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van het coronavirus voor uw verzekeringspakket of pensioenregeling? Neem contact op met Bridge, wij helpen u graag verder.