Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT AUGUSTUS 2019

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zzp’ers, waarvan slechts 20 procent op dit moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Uit cijfers van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat 30 procent van de zzp’ers niet in staat is om geld opzij te zetten. Dit is voor verschillende politieke partijen en werkgeversorganisaties reden om het uiteindelijke pensioenakkoord alleen te steunen, wanneer er een verplichte AOV-regeling komt voor zelfstandig ondernemers. Met een verplichte AOV moet er o.a. voor worden gezorgd dat er geen grote groepen in de bijstand terechtkomen.

WAAROM WORDEN JUIST ZELFSTANDIGEN VERPLICHT?

Dit is omdat onder andere GroenLinks en PvdA de huidige situatie niet eerlijk vinden. Zij willen een collectieve AOV voor zzp’ers zodat ze niet direct hun huis hoeven te verkopen of een beroep moeten doen op de bijstand als zij onverhoopt arbeidsongeschikt worden. De premie wordt laag met een collectieve verzekering, waardoor het niet meer mogelijk is om zzp’ers met een gezondheidsprobleem of een hogere leeftijd uit te sluiten van een AOV.

HOE KOMT DE VERPLICHTE AOV ERUIT TE ZIEN?

De voorgestelde wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid moet volgens het ministerie van Sociale Zaken de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderen. Vanaf de zomer van 2020 moet er daarom een concreet voorstel liggen voor deze nieuwe verzekering, die waarschijnlijk vanuit de overheid geregeld gaat worden. Of brood- en netwerkfondsen mee zullen tellen als AOV is nog onduidelijk. Hoe de nieuwe verzekering eruit komt te zien, is nog even de vraag. Vermoedelijk gaat het dus om een verzekering die door de overheid wordt geregeld. Wat de kosten hiervan worden is nog niet bekend. 

Mogelijk komt er een uitzondering voor mensen die genoeg eigen vermogen bezitten om ziekte zelf op te kunnen vangen. Ook wordt er gekeken naar beter passende arrangementen, zoals die nu al bestaan in de agrarische sector.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot het verzekeren van uw arbeidsongeschiktheidsrisico? Neemt u dan contact met ons op, telefonisch via 085-7600 700 en per email via info@bridge-economy.nl.