Afschaffing Pensioen in Eigen Beheer voor DGA uitgesteld

Als onderdeel van het Belastingplan 2017 heeft het Kabinet voorgesteld om het Pensioen in Eigen Beheer voor de DGA af te schaffen. Hoewel de nieuwe wet aanvankelijk op 1 januari 2017 zou ingaan, is dit uitgesteld tot 1 april 2017 , waarbij 1 juli 2017 ook niet ondenkbaar is. We houden u hierover via onze website op de hoogte.

Wat waren de plannen?
Pensioen dat reeds is opgebouwd zou na 31 december 2016 moeten  worden:

  • Afgekocht
  • Omgezet in een oudedag verplichting
  • Voortgezet als een premievrij pensioen

Voor de periode na 31 december 2016  zou de DGA zijn pensioenopbouw kunnen continueren bij een verzekeraar.

Die datum van 31 december 2016 wordt dus op zijn vroegst 1 april 2017. Hoewel de wetgeving in december 2016 is aangenomen door de Tweede Kamer, heeft de Staatssecretaris nog voordat deze wet in de Eerste Kamer behandeld kon worden ingegrepen. Er is namelijk gebleken dat er een hiaat in de wetgeving zit, waardoor de overheid miljoenen aan belastinginkomsten dreigt mis te lopen. Reparatiewetgeving is in de maak en zal middels een zogenaamde novelle aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wat gebeurt er in de tussenliggende periode?
Feitelijk niets. Pensioenopbouw in Eigen Beheer is dus nog steeds mogelijk tot minimaal 1 april 2017. Een aantal DGA’s heeft de opbouw inmiddels gestaakt in de verwachting dat dit op 31 december 2016 verplicht zou worden. Uiteraard is het mogelijk om dit terug te draaien. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer is weliswaar uitgesteld, maar zeker niet van de baan. Bereidt u daarom alsnog goed voor op de toekomst van uw pensioenopbouw.