Pensioen- en inkomensverzekeringenpremies 2023

BRIDGE | NIEUWSBERICHT Januari 2023

Jaarlijks wordt in januari voor de meeste pensioenregelingen de nieuwe premie berekend. De kerncijfers die worden gebruikt bij deze berekening worden jaarlijks geïndexeerd. Zoals u wellicht in het nieuws heeft vernomen, is per 1 januari het minimum loon met ongeveer 10% verhoogd door de overheid. Dit heeft tot gevolg dat de kerncijfers die gebruikt worden voor het berekenen van de pensioenpremies, ook een grotere stijging doormaken dan in de laatste jaren het geval was.

Deze stijging kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van uw werknemers. Neem bijvoorbeeld de franchise. Wanneer het salaris van een werknemer minder hard is gestegen dan de franchise, zal de pensioengrondslag dalen. Een lagere pensioengrondslag heeft een lagere premie tot gevolg. De pensioenopbouw via de werkgever wordt dus minder, maar omdat de AOW stijgt zal het totale pensioen minimaal gelijk blijven.

Het maximale pensioengevend salaris stijgt met ongeveer € 14.000,-. Had uw werknemer een salaris dat in 2022 boven het maximum uitging, en de pensioenopbouw was hierdoor gematigd, dan kan het zijn dat deze werknemer in 2023 wel pensioen gaat opbouwen over het volledige salaris.

Ook voor de inkomensverzekeringen heeft de stijging van het minimumloon gevolgen. Het maximale WIA-dagloon stijgt eveneens met ongeveer 10%. Belangrijk in de communicatie naar uw medewerkers is dat pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via de werkgever een lager verzekerd bedrag of een lagere premie kunnen laten zien, maar dat het totale pensioen- of arbeidsongeschiktheidsinkomen inclusief de wettelijke regelingen minimaal gelijk blijft.

Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste kerncijfers;

2022 2023
Franchise 10/7 enk. gehuwd € 15.859 € 17.488
Franchise 100/66,28 gehuwd € 16.749 € 18.470
Franchise 10/75 gehuwd € 14.802 € 16.322
Max. pensioengevend salaris € 114.866 € 128.810
Max salaris WIA € 59.706 € 66.956
ANW-uitkering € 16.201 € 17.860