Een zorgcollectiviteit blijft ook in 2023 belangrijk!

BRIDGE | NIEUWSBERICHT November 2022

Per 2023 wordt de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft, maar de korting op de aanvullende- en tandartsverzekeringen blijft wel bestaan. In veel opzichten blijft de zorgcollectiviteit nog steeds van belang. Dit zullen we in deze nieuwsbrief verder toelichten.

De zorgpremie gaat in 2023 wederom omhoog. Een verzekerde gaat ruim 10 euro per maand meer betalen voor een basisverzekering, zo is de verwachting. Dergelijke premieverhogingen zijn goed te verklaren, want er gaat steeds meer geld naar de zorg. Er is meer zorgpersoneel nodig, hogere salarissen en de behandelingen worden complexer.

Korting aanvullende verzekering blijft!

Voor de basisverzekering mag er vanuit overheidswege geen korting meer gegeven worden per 1 januari 2023. Voor aanvullende verzekeringen mag dat wel, en daar spelen verschillende zorgverzekeraars op in.

Wist u dat werknemers die zich collectief verzekeren via hun werkgever vaker voor een aanvullende dekking kiezen? Hierdoor hebben zij een betere dekking bij ziekte wat kan helpen het verzuim te beperken.

Gezondheid een steeds belangrijker thema

Naast premiekorting op de aanvullende- en tandartsverzekering en extra vergoedingen kan een werkgeverscollectiviteit ook toegang bieden tot preventie- en gezondheidsprogramma’s. Dit is zowel voor werkgevers als medewerkers en hun gezinsleden belangrijk.

Preventie- en gezondheidsprogramma’s zijn belangrijke schakels in een actief gezondheidsbeleid dat aan medewerkers kan worden geboden. Daarmee kan beperking van verzuim worden gerealiseerd. Zorgverzekeraars zijn vaak bereid hierin extra’s te bieden. Zoals een vergoeding voor gezondheidschecks en ondersteuning door zorgconsulenten. Verder bieden sommige verzekeraars een vitaliteitsbudget voor bedrijven die actief gezondheidsbeleid willen vormgeven.

De collectieve zorgverzekering kan dus bijdragen aan de gezondheid van uw personeel. En daarmee aan het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim. De collectieve zorgverzekering kan in combinatie met verzuim- en inkomensverzekeringen worden ingezet om uw gezondheidsbeleid concreet invulling te geven.

Zorgverzekering 2023 vergelijken

Als uw assurantieadviseur willen wij u hierbij helpen. In samenwerking met de zorgspecialist UPIVA bieden wij diverse collectieve basis- en aanvullende verzekeringen aan, zodat er altijd een pakket is dat aansluit op de wensen van uw werknemer. Bovendien zal de werknemer ook in 2023 een mooie korting op de aanvullende verzekering ontvangen.
Deze collectieve zorgverzekering kunt u op vrijblijvende basis aanbieden aan uw medewerkers.

Halverwege november 2022 zullen wij u informeren over de collectieve afspraken die we hebben kunnen maken met verschillende verzekeraars en komen wij met een zorgverzekeringvergelijker.

Wij houden u op de hoogte.