Verlenging schadeverzekeringen 2023  

BRIDGE | NIEUWSBERICHT November 2022

Het verlengingsseizoen is weer van start gegaan met een voorzichtige afvlakking van de harde verzekeringsmarkt. Bij veel bedrijven wordt in deze tijd van het jaar een voorstel tot verlenging van de verzekeringen gedaan.

Ook dit jaar zien wij premieverhogingen, aanpassingen in de polisvoorwaarden en een strakker acceptatiebeleid. Maar we zien gelukkig ook positieve ontwikkelingen.

In zijn algemeenheid geldt dat daar waar de schadelastontwikkelingen neutraal zijn of meevallen, de verzekeringen zonder aanpassingen worden verlengd. We zetten een aantal belangrijke verwachtingen en ontwikkelingen voor u op een rij.

Brandverzekeringen

De verwachting is dat de premieverhogingen nog niet zijn afgerond, al zullen die vooral plaatsvinden in specifieke sectoren en bij een negatief individueel resultaat. Voor goede risico’s stuurt men aan op neutraal verlengen, eventueel met verbetering van het eigen risico en/of de dekking.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Net als voorgaande jaren zullen verzekeraars de dossiers van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vooral beoordelen op het (individuele) schadeverloop.

Cyberverzekering

Door de enorme toename van (ransomware) aanvallen blijft de cyberverzekeringsmarkt ook het komende jaar heel uitdagend. Veel cyberverzekeringen die prolongeren worden opgezegd. Wordt de verzekering verlengd? Dan kunt u aangepaste polisvoorwaarden en een aangepaste premie tegemoet zien.
Verzekeraars hanteren ook een strakker acceptatieproces voor cyberverzekeringen. U kunt hierbij denken aan vragen over ransomware en recent gevonden kwetsbaarheden, MFA (multifactor authenticatie), EDR (eindpuntdetectie en respons) en het hebben en testen van back-ups.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Verzekeraars anticiperen op de verwachting dat het aantal faillissementen in 2023 flink zal toenemen door het vervallen van de overheidssteun en de hoge energieprijzen. Tegelijkertijd gaat de cyberveiligheid van veel bedrijven niet gelijk op met hun digitale transformatie. Dat vergroot de risico’s rond cybersecurity – en ook dat vertaalt zich in een hogere premie. Daarnaast zullen verzekeraars steeds vaker vragen om financiële jaarverslagen aan te leveren.

Automotive

De verwachting is dat verzekeraars een algemene premieverhoging gaan doorvoeren als gevolg van onder ander de hoge inflatie, stijging van het aantal schades en stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim.

Risicoprofiel

Voor u is het belangrijk om te blijven werken aan een goed risicoprofiel van uw onderneming. Dat begint bij het creëren van bewustwording. Welke risico’s loopt u? Welke preventieve maatregelen heeft u al genomen? En welke maatregelen kunt u nog nemen?

Als uw adviseur en kennispartner helpt Bridge u graag bij het maken van keuzes die positief bijdragen aan uw risicoprofiel. Door daarin samen op te trekken, kunnen we voor u de beste condities uit de markt halen.