De DGA en werknemersverzekeringen

BRIDGE | NIEUWSBERICHT april 2023

De directeur-grootaandeelhouder is werknemer en ontvangt salaris van zijn BV. Op dit loon wordt uiteraard loonbelasting ingehouden. Ook moet er rekening gehouden worden met inhoudingen voor de volksverzekeringen zoals de AOW en ANW. Maar hoe zit het met de premies voor werknemersverzekeringen voor de WIA en WW?

De DGA neemt voor de werknemersverzekeringen een bijzondere positie in. Het bepalen of u als DGA wel of geen premies voor de werknemersverzekeringen moet afdragen, hangt onder andere af van uw feitelijke macht als bestuurder binnen de BV. Deze feitelijke macht als bestuurder bepaalt of u bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bent onder de WIA, of dat u hiervoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou moeten afsluiten.

Bent u als DGA meerderheidsaandeelhouder dan bent u in de regel niet verzekerd onder de WIA en betaalt u geen premies werknemersverzekeringen.

De situatie wordt complexer als u minderheidsaandeelhouder bent. Het is belangrijk in dat geval uw status goed helder te hebben, om te zorgen dat u op de juiste manier verzekerd bent, maar ook om eventuele naheffingen voor de werknemersverzekeringen te voorkomen.

Wilt u als DGA zeker weten of u wel of niet als DGA gezien wordt voor de werknemersverzekeringen, of twijfelt u of u correct verzekerd bent?
Bij Bridge helpen wij u graag verder.