Wet toekomst pensioenen (Pensioenakkoord)

BRIDGE | NIEUWSBERICHT September 2022

Via eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de impact van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) Sinds ons laatste nieuws hierover is er weinig voortuitgang geboekt. Ja, het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer, maar het lijkt erop dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021, vervolgens 1 januari 2022 en daarna 1 januari 2023 opnieuw niet gehaald zal worden. De invoeringsdatum zal wellicht worden uitgesteld naar 1 juli 2023.

Wat zijn ook alweer de belangrijkste wijzigingen?

  • Het partner en wezenpensioen wordt straks berekend als een percentage van het salaris en is diensttijd onafhankelijk.
  • Bij pensionering mag maximaal 10% van het pensioen ineens worden uitgekeerd.
  • De eindloon- en middelloonregeling verdwijnen
  • De beschikbare premieregeling is het enige pensioensysteem dat overblijft
  • Premiestaffels zijn (voor nieuwe regelingen) niet meer toegestaan, wat resteert is een vast leeftijdsonafhankelijk percentage (flat rate) voor alle medewerkers
  • Werkgevers die al een pensioenregeling hebben krijgen vier jaar de tijd om over te gaan op het nieuwe systeem.
  • Voor bestaande situaties komt een uitgebreide set overgangsregelingen.

Als uw pensioencontract binnenkort toe is aan verlenging dan is het mogelijk om alvast over te gaan van een premiestaffel naar een flat rate. Wij zien dat veel werkgevers die stap nog niet zetten omdat de vaste premie vaak hoger zal zijn dan de staffelpremie die voor nieuwe medewerkers wordt betaald. Die kostenstijging wordt dan begrijpelijkerwijs uitgesteld tot uiterlijk vier jaar na de invoeringsdatum van de WTP.

Vanzelfsprekend is iedere situatie anders en juist voor bedrijven die van plan zijn meer ervaren en dus oudere medewerkers aan te nemen kan de flat rate een uitkomst zijn omdat u de kosten zo beter beheerst. U moet dan natuurlijk wel rekening houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Personeel is moeilijk te krijgen en als men bij de huidige werkgever een royale staffel heeft, en u biedt een lagere premie die ook nog eens gefixeerd is in de toekomst, dan kan dat een reden zijn om uw aanbod te weigeren.

Graag gaan wij met u in gesprek over de (on)mogelijkheden die de WTP voor uw pensioenregeling biedt zodat u de juiste keuzes kan maken voor uw onderneming. Wij zullen u in elk geval nader berichten over de ontwikkelingen de komende tijd.

Heeft u vragen over de WTP of andere onderwerpen neem dan contact met Frank Burger. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-218 371 89 of per e-mail: frank.burger@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.