AFM WIL BETERE ADVISERING VARIABELE PENSIOENPRODUCTEN

BRIDGE | NIEUWSBERICHT APRIL 2019

Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt: “Voor keuzevrijheid bij pensioen, maar niet op deze manier”. Variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee en deelnemers maken meer dan eens de verkeerde keuzes. Een ontwikkeling waar niet alle pensioenuitvoerders van deze premieregelingen goed mee omgaan.

Dit blijkt uit het AFM-onderzoek naar de verdere invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die de variabele pensioenuitkering mogelijk maakte. Hoewel het aantal pensioendeelnemers dat hier gebruik van maakt op dit moment klein is, groeit de markt voor variabele pensioenproducten snel.

Herziening pensioenstelsel

De discussie rondom de herziening van ons pensioenstelsel gaat voor een belangrijk deel over maatwerk en meer persoonlijke keuzevrijheid. De uit dit vroegtijdig onderzoek verworven inzichten, dienen dan ook te voorkomen dat ontwerpfouten mee kunnen groeien en er over enkele jaren een veel groter probleem voor ons ligt.

Risico op ongewilde schommelingen in variabele pensioenuitkeringen

Sinds de in 2016 ingevoerde Wvp, dienen alle deelnemers aan kapitaal- en premieregelingen te kiezen tussen een vaste en variabele uitkering. Voor die tijd was het verplicht een vaste pensioenuitkering aan te kopen, die door de aanhoudend lage rente veel lager uit kon pakken dan verwacht. Een variabele uitkering geeft de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde kapitaal door te beleggen. Enerzijds biedt dit kans op een hoger pensioenresultaat, anderzijds creëert het meer onzekerheid. Zo kan een uitkering binnen één jaar tijd maar liefst 15{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} stijgen of dalen. Verzekeraars stellen momenteel niet zeker te zijn, dat variabele uitkeringen terechtkomen bij deelnemers die dit risico daadwerkelijk kunnen en willen dragen. Als gevolg van het AFM-onderzoek dienen alle 22 onderzochte pensioenfondsen hun keuzebegeleiding voorafgaand aan de pensionering te verbeteren. Ook bleken variabele uitkeringsproducten, waar deelnemers op pensioengerechtigde leeftijd voor kunnen kiezen, onvoldoende zorgvuldig te zijn ontwikkeld. De AFM heeft de verzekeraars hierop aangesproken. Als resultaat hiervan, is inmiddels gestart met het doorvoeren van verbeteringen

Prominentere rol voor gedragstoezicht

Risico’s van de werkgever verschuiven langzaam naar de deelnemers, die ook nog eens meer keuzevrijheid krijgen. Hiermee lijkt een prominentere rol te zijn toebedeeld aan het gedragstoezicht. Omdat in de Pensioenwet geen strikte productontwikkelingseisen worden gesteld, heeft de AFM een beperkt toezichtmandaat ten aanzien van pensioenfondsen. Naar aanleiding hiervan, verzocht zij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet daarop aan te passen.

Informatievoorziening verbeteren

We worden geconfronteerd met een veranderende arbeidsmarkt en toenemende mate van individualisering. Een ontwikkeling waarbinnen meer keuzevrijheid goed past. De invulling van pensioen kan op die wijze immers beter worden afgestemd op de voorkeuren en individuele situatie van een deelnemer. Het gaat hierbij echter om complexe keuzes. De uitvoering dient zorgvuldig te geschieden en de sector dient hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hoewel goede informatievoorziening en keuzebegeleiding hierbij evident lijkt, scoren pensioenuitvoerders op dat gebied nog onvoldoende.

Meer weten?

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over pensioen? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij helpen u graag verder. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.