Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

BRIDGE | NIEUWSBERICHT SEPTEMBER 2019

Bij een scheiding moet over veel zaken afspraken worden gemaakt. Zo ook over het inkomen voor later: het pensioen. Uit een evaluatie van de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) blijkt dat de wet niet langer aansluit bij de eisen van deze tijd. De Wvps dateert immers uit 1995. Daarnaast komt naar voren dat de wet vaak onbekend is (voor zowel burgers als scheidingsprofessionals). Zo laten echtscheidingsadvocaten aanspraken op ‘bijzonder partnerpensioen’ bij echtscheiding niet zelden ongeregeld en onbesproken.

Minister Koolmees heeft eerder deze week het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 (WPS 2021) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het voorliggende wetsvoorstel tracht Minister Koolmees de Wvps te moderniseren. De voorgestelde Wps 2021 heeft tot doel dat ex-partners een zelfstandig recht krijgen op het deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

Wat staat er te veranderen?

1. Conversie wordt de nieuwe standaardmethode voor de pensioenverdeling. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt hierdoor definitief omgezet naar een eigen, zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner. In de bestaande situatie krijgt de partner de helft van het pensioen, maar blijft dit afhankelijk van het in leven zijn van de ex-partner;
2. Nadat de pensioenuitvoerder een melding van de scheiding heeft ontvangen, gaat deze automatisch over tot het verdelen van de pensioenen en niet meer, zoals nu, op verzoek;
3. Het bijzonder partnerpensioen zal worden beperkt tot de huwelijkse periode, waar nu nog de voorhuwelijkse periode meetelt.

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat ex-partners, op pensioengebied, niet langer tot hun dood aan elkaar verbonden zullen blijven. Voorts is kort na de scheiding al duidelijk hoe ex-partners er financieel voorstaan. Desgewenst kan worden afgeweken van de standaard pensioenverdeling of niet tot verdeling worden overgegaan. Worden geen nadere afspraken gemaakt, dan gaan pensioenuitvoerders echter automatisch over tot het verdelen van de pensioenen. De Pensioenfederatie heeft aangegeven zich echter wel zorgen te maken over de conversiemethode als standaardoptie. Mensen die uit elkaar gaan zouden de consequenties hiervan onvoldoende doorzien en betreurt in dit kader dan ook dat het voorstel geen verplicht pensioenplan bevat. De nieuwe wet zal naar verwachting ingaan per 2021.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over pensioenverdeling bij scheiding? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.