Binnen de huidige wetgeving hebt u na een scheiding recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk (of het geregistreerd partnerschap), inclusief het tot dan opgebouwde bijzonder partnerpensioen. Wanneer u wilt dat het pensioen daadwerkelijk op uw naam komt, moet u hiervoor binnen twee jaar een verzoek indienen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds. Doet u dat niet, dan moet u op het moment dat u met pensioen gaat de uitbetaling (van uw pensioenuitkeringen) zelf regelen met uw ex-partner. In de praktijk zien wij dat dit tot vervelende situaties kan leiden (denk aan levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners).

In de begroting 2019 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat dat minister Koolmees medio 2019 een wetsvoorstel wil indienen bij de Tweede Kamer over pensioen bij scheiding. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn al in maart aan de Tweede Kamer gestuurd:

  • Het ouderdomspensioen wordt straks automatisch verdeeld bij een scheiding, tenzij ex-partners andere afspraken hebben gemaakt;
  • De standaard verdeelmethode wordt aangepast, waardoor beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak krijgen. Er is dan geen levenslange
    afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer;
  • De hoogte van het bijzonder partnerpensioen wordt vastgesteld over alleen de huwelijkse periode.

Conclusie: Doordat de verdeling na aanname van het wetsvoorstel ‘automatisch’ wordt geregeld, is de afwikkeling sneller en eenvoudiger. Ex-partners kunnen dan onafhankelijk van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling.

Indien u vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze pensioenspecialisten, telefonisch bereikbaar op 085 – 7600 700 en per e-mail via info@bridge-economy.nl.