Sinds 2004 heeft u als werkgever al het risico van doorbetalen van loon van ziek personeel gedurende 2 jaar (WULBZ). Sinds 2013 is daar voor de werkgever bijgekomen het risico van personeel met een tijdelijk contract dat ziek uit dienst gaat (wet BeZaVa). En sinds 1 januari 2017 loopt u ook het risico van vast en flex personeel dat arbeidsongeschikt wordt (WGA eigen risico dragen).

Risico lopen of risico afdekken?

Een werkgever dient zich af te vragen over deze risico’s “voor eigen rekening” genomen moeten / kunnen worden, of dat deze risico’s moeten worden afgedekt. Onze ervaring: dit is maatwerk. Iedere onderneming is anders, heeft een andere historie, een andere financiële buffer en een andere visie op dit onderwerp.

Voorbeeld: Forse premiestijging voor uitzendbranche

Bureaus gespecialiseerd in uitzendwerk, payrolling en detachering gaan hogere premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid betalen. Het is het gevolg van een ingreep van demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meldt De Volkskrant. Het inhuren van flexwerkers kan hierdoor duurder worden.

Uitzend- payroll- en detacheringsbureaus konden zich tot eind mei specialiseren in een bepaalde sector om zo hoge premies voor werkloosheid te ontlopen. ‘Uitzendbureaus dragen in 2017 4,45{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} over het salaris van uitzendkrachten aan werkgeverspremies voor de eerste zes maanden WW,’ legt senior controller Wibaut Jeurissen van uitkeringsinstantie UWV uit. ‘Als ze minimaal 50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het personeel uitlenen aan bijvoorbeeld baggerbedrijven, hoeft de uitzender slechts 0,58{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} af te dragen.’ Ook dragen gespecialiseerde uitzendbureau’s minder premie af voor de Ziektewet: 6,89{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} in plaats van 1,40{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}.

Lees hier het volledige Artikel Financiële Dagblad.

Hoe is één en ander bij uw onderneming geregeld?

U loopt hier als werkgever ook risico’s. Maar welke? En zijn deze voor u acceptabel? Wij adviseren u graag om wel of niet het risico van loondoorbetaling bij ziekte af te dekken. Of om wel of geen eigen risico drager te worden ten aanzien van het risico van ziek en arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) personeel.
Voor meer informatie en advies kunt u ons bellen op 085-7600 700 of u kunt een e-mail sturen naar info@bridge-economy.nl.