Bedrijfsverzekeringen waarop brand is gedekt staan onder druk

BRIDGE | NIEUWSBERICHT OKTOBER 2019

De premies en voorwaarden van bedrijfsverzekeringen waarop brand is gedekt staan onder druk. Dat komt doordat er bedrijfsmatig meer brandschade is geweest de afgelopen jaren, de bouw- en reparatiekosten zijn gestegen en ook de premies voor herverzekeringen zijn gestegen. Verzekeraars dragen deze risico’s immers niet voor 100% zelf, maar laten het over aan herverzekeraars. Wij verwachten dat het merendeel van de verzekeraars dit jaar, per eerstvolgende gelegenheid, de premies en voorwaarden voor bedrijven gaan herzien. Veelal zal dit gebeuren door een opzegging van de huidige verzekering met daaropvolgend een verzekeringsvoorstel met nieuwe premies en/of voorwaarden. Brand is een verzamelbegrip en wordt gedekt op bijvoorbeeld een gebouwen-, inventaris/goederen- of bedrijfsschadeverzekering.

Bekijk ook de clausules van uw verzekering

Niet alleen een opzegging of nieuw voorstel van een verzekeraar kan aanleiding zijn om de dekking van deze verzekering(en) te bekijken. Het is belangrijk dat u naast de polisvoorwaarden ook de uitsluitingen/clausules van uw verzekering goed kent, om eventuele teleurstellingen bij schade te voorkomen. Verzekeraars hanteren vaak clausules die de dekking van een verzekering beperken of verruimen. Enkele voorbeelden van beperkende clausules zijn:

– Alarmclausule: Is er wel of geen dekking bij niet gebruiksklaar of niet goedwerkende alarmsysteem?
– Clausule buitenopslag: wanneer is er wel dekking en wanneer niet als er bijvoorbeeld brandgevoelige zaken buiten het pand zijn opgeslagen?
– Clausule elektrische installaties: is er wel of geen dekking indien niet is voldaan aan de NEN eisen?
– Inbraakclausule: is er wel of geen dekking in geval van ontbreken braaksporen?
Naast bovenstaande clausules is het van belang om te weten wat de sanctie is wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen van verzekeraars. Als sanctie kan een verzekeraar bijvoorbeeld een hoger eigen risico hanteren of wellicht geen dekking bieden.


Kort samengevat

Wij zien dat verzekeraars hun premies van verzekeringen waarop brand is verzekerd aan het verhogen en/of beëindigen zijn. Wij raden u aan om goed in de gaten te houden wat er met uw verzekering gebeurt, ook met betrekking tot de van toepassing zijnde clausules. Bekijk daarom regelmatig of uw verzekering nog aansluit op uw verwachtingen (met name indien een calamiteit zich zou voordoen).


Meer informatie?

Heeft u vragen over uw brandverzekering of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.