Op 1 juli wijzigt de Arbowet, dit kan grote gevolgen hebben voor ondernemingen met personeel in dienst. De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziektes te voorkomen. Ook wordt de rol van de preventiemedewerker groter en krijgt deze meer verantwoordelijkheden. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe regels.

Op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een website opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden:  www.arboportaal.nl. U kunt hier meer lezen over de veranderingen in de Arbowet, onder andere in de brochure ‘Veel gestelde vragen Arbowet’

Veranderende rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt een preventieve rol. Werknemers mogen hem of haar straks ook raadplegen wanneer nog geen sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts kan zo op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand zich ziek moet melden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij daarvoor de randvoorwaarden schept.

De bedrijfsarts adviseert over de ziekteverzuimbegeleiding. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Werkgever en werknemer moeten er samen zorg voor dragen dat de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd.

De bedrijfsarts krijgt meer invloed op het beleid om ziekteverzuim te voorkomen. Hij of zij moet daarvoor kunnen overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiger, de preventiemedewerker en met de betrokken medewerkers.

De preventiemedewerker wordt belangrijker

Een preventiemedewerker heeft u al, dit is nu namelijk ook al verplicht. Per 1 juli 2017 krijgt deze meer verantwoordelijkheden.

De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag deze zelfs adviseren. Bij risico-inventarisatie en -evaluatie is de bedrijfsarts verplicht de preventiemedewerker in te schakelen. De werkgever, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de personeelsvertegenwoordiging komen minimaal één keer per jaar samen voor overleg. De werkgever is verplicht dit overleg te organiseren.

De preventiemedewerker draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij of zij kan daarom, volgens de nieuwe afspraken, alleen worden aangesteld met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. Bij minder dan vijfentwintig mensen in dienst, mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn, mits de OR of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt.

Basiscontract arbodienstverlening verplicht

De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd. Heeft u al een basiscontract, kijk dan goed of deze aan alle nieuwe eisen voldoet. Indien u via Bridge een arbocontract heeft (bijvoorbeeld bij een ziekteverzuim verzekering), dan controleren wij voor u of het betreffende contract aan de minimale eisen voldoet.

Indien u vragen heeft over de vernieuwde Arbowet: bel ons op 085-7600 700 of mail naar info@bridge-economy.nl.