Eerder hebben wij u via een nieuwsbericht erop gewezen dat de besluitvorming over het afschaffen van pensioen in eigen beheer was uitgesteld. Het lijkt er nu op dat het wetsvoorstel op 1 april effectief wordt. Dit betekent dat vanaf drie maanden na die datum (de coulancetermijn) geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk is. Het finale woord is aan de Eerste Kamer waar op 7 maart 2017 wordt gestemd over het onderliggende wetsvoorstel. Alle relevante informatie kunt u vinden in ons eerdere nieuwsbericht en op de website van de Eerste Kamer ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’.

Wat kan Bridge voor u betekenen?

Bridge zal zodra de wet is aangenomen haar DGA-cliënten benaderen. In overleg met u wordt de meest passende oplossing gecreëerd. Wij kijken daarbij niet alleen naar het verleden (het opgebouwde pensioen fiscaal aantrekkelijk afkopen, omzetting in een oudedagverplichting of premievrij voortzetten), maar ook naar de toekomst. Moet u nog wel pensioen opbouwen (via een verzekeraar)? Of is een eenvoudige risicoverzekering voor uw partner en kinderen voldoende?

Heeft u vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen rondloopt. Neemt u dan gerust contact met ons op. Pieter van Egmond en Frank Burger staan u graag te woord. Ook als u (nog) geen Bridge cliënt bent.