28 maart jl. informeerden wij u via een nieuwsbericht over de ontwikkelingen op gebied van pensioen in eigen beheer. Inmiddels hebben wij al vele cliënten geadviseerd over hun pensioen in eigen beheer. In dit nieuwsbericht staan we stil bij de laatste actualiteiten.

Geen verlenging overgangstermijn

Onlangs meldde MKB Belangen dat één op de drie ondernemers met een pensioen in eigen beheer niet of niet voldoende bekend is met de uitfasering.

Lees hier het gehele artikel

De voorlichting uit de overheids- en accountancy-branche zou tekort zijn geschoten. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is verzocht om de overgangstermijn (1 april 2017 – 1 juli 2017) te verlengen. Naar aanleiding van het betreffende artikel zijn Kamervragen gesteld, waarop de staatssecretaris heeft geantwoord dat er vanuit de overheid voldoende voorlichting en voorbereidingstijd is geboden. Hij ziet geen reden om de overgangstermijn te verlengen.

Aangepast formulier Belastingdienst

Begin mei heeft de Belastingdienst het formulier aangepast waarop afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting (odv) moet worden gemeld. In eerste instantie werden op het formulier de commerciële en fiscale waarden gevraagd per 1 januari 2015, 31 december 2015 en per afkoop- of omzettingsdatum. De commerciële waarde hoeft nu alleen nog per afkoop- of omzettingsdatum te worden opgegeven.​

Download hier het ​formulier van de Belastingdienst

​Wel of geen instemming (gewezen) partner bij afkoop of omzetting naar odv​?​

Afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting naar odv is alleen mogelijk als de (gewezen) partner daarmee instemt.

​Een instemmingsgerechtigde partner is (Wet op de Loonbelasting 1964​)​, de (gewezen) echtgenoot of geregistreerde partner​, tenzij in geval van scheiding uit het scheidingsconvenant blijkt dat de partner aan het pensioen in eigen beheer geen rechten ontleent. Ook een niet geregistreerd (gewezen) partner kan een instemmingsgerechtigde partner zijn. Dat is alleen het geval als uit de pensioenovereenkomst blijkt dat deze partner pensioenrechten heeft/had. Dus als een partnerpensioen deel uitmaakt van de pensioentoezegging in eigen beheer is de partner, ongeacht de burgerlijke staat, instemmingsplichtig​.​

Loonbelasting verschuldigd?

Als een ​DGA zijn pensioen in eigen beheer afkoopt, dient de BV de loonbelasting in te houden. In een aantal situaties is echter ook een werkgeversheffing (wg-heffing) of inkomensafhankelijke bijdrage (ia-bijdrage) voor de Zvw verschuldigd.​ Dit is o.a. afhankelijk van uw leeftijd (onder of boven AOW-leeftijd); wel of niet SVW verzekerd; wel of geen loon en afkoop.​ ​Laat u door Bridge informeren of dit ook voor u van toepassing is!

Voor meer informatie en advies kunt u ons bellen op 085-7600 700 of u kunt een e-mail sturen naar info@bridge-economy.nl.