SUBSIDIEPOT SANERING ASBESTDAKEN NU AL OP

BRIDGE | NIEUWSBERICHT FEBRUARI 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven meldt dat in minder dan drie weken het voor 2019 beschikbare bedrag van acht miljoen euro is opgebruikt. Eerder gaf zij aan ‘de pot’ niet te gaan aanvullen. Er kunnen dit jaar dan ook geen subsidieaanvragen meer worden ingediend ten behoeve van het saneren van asbestdaken. Wij berichtten u enige tijd geleden inzake het zogenaamde Dossier Asbestdakenverbod, dat met name relevant is indien u als vastgoedeigenaar in het bezit bent van panden met asbesthoudende dakbedekking. Hoewel de aanvragen in principe tot 31 december 2019 ingediend kon worden, werd destijds ook al gewaarschuwd voor dit vroegtijdig bereiken van het subsidieplafond. Leest u ook ons eerdere bericht over het asbestdakenverbod. In de hoop het aantal asbestdaken terug te dringen werd in 2016 de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ opengesteld met een totaalbedrag van 75 miljoen euro. Met ingang van 2025 zal namelijk ook het bezitten van asbesthoudende daken strafbaar zijn en deze deadline blijft vooralsnog gewoon staan.

HEEFT U VRAGEN?

Laat u goed informeren. Zo heeft het verbod bijvoorbeeld uitsluitend betrekking op de ‘dakbedekking’ van uw pand en kunnen asbesthoudende daken specifieke verzekeringsrisico’s met zich meebrengen. Benieuwd in hoeverre uw opstalverzekering de voorwaarden al heeft aangepast of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.