Als uw bedrijf wordt getroffen door brand, dan kan dit een enorme impact hebben. Naast materiële schade kampen ondernemers met een bedrijfsonderbreking en in de helft van alle gevallen mondt dit uit in een faillissement. Hoe adequaat is het risicomanagement in uw onderneming?

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland komen met een gezamenlijke visie over brandveilig ondernemen en wijzen hierin op het belang van goed risicomanagement. Inmiddels is risicomanagement een vast onderdeel geworden van het beleid van vrijwel iedere onderneming. Het nemen van effectieve beheersmaatregelen is immers cruciaal bij het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf.

Meer verantwoordelijkheid voor ondernemers

In de afgelopen jaren ging maar liefst de helft van alle door brand getroffen ondernemingen binnen twee jaar failliet. Aldus de initiatiefnemers komt dit forse aandeel grotendeels voort uit de huidige regelgeving omtrent brandveiligheid. Deze werd verruimd ten einde meer ruimte voor ondernemen te laten. Huidige regels zien met name toe op het veilig kunnen ontvluchten van een gebouw en met deze ontwikkeling kregen ondernemers een grotere eigen verantwoordelijkheid. Indien u voldoet aan alle regels, dan is daarmee niet gezegd dat gesproken kan worden van een ‘brandveilig gebouw’.

Elektra grootste oorzaak

In een kwart van de gevallen is elektra de boosdoener. Let er dan ook op dat elektrische installaties zijn afgestemd op de werkomstandigheden. Uiteraard kan dit risico op kleine schaal worden verkleind door het weglaten van verlengsnoeren, uitschakelen en tijdig vervangen van apparatuur en enkel gebruik te maken van elektrotechnische installatiebedrijven die gecertificeerd zijn. Mocht er ondanks al deze voorzorgsmaatregelen toch nog iets gaan smeulen of branden, dan is het zaak dit nooit met water te blussen. Het plaatsen van geschikte blusmiddelen wordt daarom als één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen gezien.

Overigens wordt ongeveer 20{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van de branden veroorzaakt door brandstichting. Zo’n brand heeft vaak meerdere brandhaarden en levert dus nóg meer schade op. Houd er daarnaast rekening mee dat de brandweer zich bij het bestrijden van brand vooral richt op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen gebouwen of compartimenten. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar in veel gevallen betekent dit wel dat een bedrijfsgebouw volledig af zal branden.

Wilt u meer informatie over mogelijke oorzaken en eventuele voorzorgsmaatregelen? Neem dan een kijkje op de website Checklist Brand,welke door brandweer en verzekeraars in samenwerking met MKB-Nederland is opgesteld.

Brand raakt zowel onderneming als gehele bedrijfsvoering

Terwijl u door een stilliggende productie omzet misloopt, blijven lasten gewoon doorlopen. Een ander veelvoorkomend probleem is dat een bedrijf te kampen krijgt met leveringsproblemen. Meer dan eens zullen klanten in deze situatie overstappen naar de concurrent. Nadenken over de risico’s van dit soort gevolgschade lijkt dan ook niet overbodig.

Kortom, uit de recent verschenen visie inzake brandveilig ondernemen blijkt dat veel ondernemers er niet bij stil staan dat een brand daadwerkelijk het einde van hun bedrijf kan betekenen. Denk bij preventie niet enkel aan de kans op brand, maar eveneens aan de mogelijke afloop. Is dat scenario in uw geval op dit moment aanvaardbaar?

Meer weten over uw financiële risico’s en eventuele verzekeringsoplossingen?

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met onze specialisten. Onderstaand treft u onze contactgegevens aan:

T 085-7600700

E info@bridge-economy.nl