Nieuwe staffels

Per 01-01-2018 verschuift de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Dit betekent dat de maximale premiestaffels iets naar beneden aangepast gaan worden.  Het bereikbare pensioen wordt namelijk in meer jaren opgebouwd. En omdat de maximale staffels iets lager worden, kunnen de kosten voor een pensioenregeling dalen. Dat wil niet zeggen dat de kosten voor de werkgever per definitie lager worden. Werknemers behoren op grond van de arbeidsovereenkomst c.q. de pensioenovereenkomst gecompenseerd te worden.

Wat betekent dit voor uw pensioenregeling?

De staffelwijziging zal tot gevolg hebben dat pensioenregelingen die op dit moment fiscaal gezien een maximale opbouw kennen in ieder geval aangepast moeten worden. In zijn algemeenheid is het daarom noodzakelijk om de pensioenregeling aan het nieuwe staffelbesluit te toetsen. Uiteraard zal Bridge dit verzorgen voor alle pensioenregelingen die wij beheren.

De verwachting is dat de definitieve staffels in de loop van 2017 in een beleidsbesluit worden gepubliceerd.

Voorlopige staffels gepubliceerd door belastingdienst 

Wilt u weten of deze wijziging gevolgen heeft voor uw pensioenregeling, neem dan contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of een aanpassing in de pensioenregeling nodig is. Indien u de voorlopige staffels wilt inzien klik dan hier.