Per 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd in pensioenregelingen naar 68 jaar. Wij informeerden u hier over via een nieuwsbericht op onze website en wij stuurden onze pensioenrelaties op 18 juli 2017 een nieuwsbrief over dit onderwerp.

Inmiddels zijn verzekeraars begonnen met het verzenden van de aanpassingsvoorstellen. Onze pensioenrelaties kunnen binnen een aantal weken na ontvangst van dit voorstel ons advies hierover tegemoet zien. Als wij kijken naar premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) dan tekent zich in veel gevallen een oplossingsrichting af, waarbij de huidige premiestaffels ongewijzigd blijven en slechts worden uitgebreid met een leeftijdscohort 67-68.

Invoering toetsstaffel zorgt ervoor dat veel regelingen materieel niet worden geraakt

De mogelijke fiscale bovenmatigheid wordt ondervangen door invoering van een toetsstaffel op basis van een 2{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} of 2,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} marktrentestaffel. Een marktrentestaffel is feitelijk een premieovereenkomst op basis van de prijs die u voor een middelloonregeling zou betalen. Onderstaand geven wij een voorbeeld van de momenteel meest gebruikte reguliere premiestaffel (2017), hoe die staffel er in 2018 uit zal gaan zien, en een (toets-) marktrentestaffel:

leeftijd 2017 2018 toetsstaffel
20-24 8,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 8,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 16,40{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
25-29 9,30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 9,30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 18,10{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
30-34 10,80{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 10,80{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 20,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
35-39 12,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 12,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 22,10{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
40-44 14,60{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 14,60{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 24,40{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
45-49 17,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 17,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 27,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
50-54 19,80{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 19,80{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 29,90{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
55-59 23,30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 23,30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 33,00{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
60-64 27,70{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 27,70{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 37,10{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
65-67 31,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 31,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 40,70{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}
67-68 31,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} 40,70{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}

Zoals u ziet is zowel de staffel 2017 als de staffel 2018 aanzienlijk lager dan de toetsstaffel (marktrentestaffel). Hierdoor ontstaat er geen fiscale bovenmatigheid.
Overigens kan, indien u momenteel geen gebruik maakt van de maximale premiestaffel, in 2018 een andere toetsstaffel worden gehanteerd.

De toetsstaffel geeft daarnaast een ruime bijspaarmogelijkheid

Naast de fiscale validering resulteert het invoeren van de toetsstaffel erin dat deelnemers een zeer ruime bijspaarmogelijkheid krijgen. Zij kunnen vanaf 2018 een extra premie storten ter grootte van het verschil tussen de premie volgens de toetsstaffel en de premie volgens de standaardstaffel zoals opgenomen in de regeling. De ontstane ruimte kan de werkgever ook gebruiken om individuele medewerkers een extra beloning toe te kennen in de vorm van pensioen. Graag zullen wij u in voorkomende gevallen hierover adviseren.

Pensioenkosten nemen nauwelijks toe

Doordat de premiestaffel feitelijk niet wijzigt zullen de pensioenlasten in 2018 niet of nauwelijks toenemen. De theoretische diensttijd neemt toe met één jaar en daardoor stijgt de premie voor partner- en wezenpensioen enigszins. Ook stijgt de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het effect op de totale pensioenkosten is slechts een verhoging van 0,4{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} tot 0,7{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} op jaarbasis.

Ook lifecycles worden aangepast

Naar onze inschatting belegt ca. 95{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van alle deelnemers in beschikbare premieregelingen via de lifecycle methodiek. Hierbij wordt het beleggingsrisico automatisch gereduceerd naarmate men ouder wordt. Doordat de deelnemers nu een jaar later met pensioen gaan zullen de lifecycles hierop worden aangepast. De beleggingshorizon neemt met een jaar toe en daarom zal de afbouw van het beleggingsrisico ten opzichte van de huidige situatie continu een jaar opschuiven.

Conclusie

Een groot deel van de beschikbare premieregelingen wordt materieel niet geraakt door de verschuiving van de pensioenleeftijd. Deelnemers krijgen veelal ruimere mogelijkheden tot bijsparen, en een hoger partner- en wezenpensioen. Door de flexibele pensioenleeftijd (eerder opnemen pensioenkapitaal) in de meeste regelingen kunnen deelnemers nog steeds op 67 jaar (of eerder) met pensioen gaan. Het grootste probleem lijkt dus te zijn dat de AOW later ingaat, en niet zozeer dat de pensioenleeftijd van de aanvullende pensioenregeling naar 68 gaat.

Disclaimer

Bovenstaande informatie geeft slechts een impressie van de oplossingsrichting die een aantal verzekeraars kiezen. Wij adviseren u om alvorens u tot besluitvorming overgaat of uw medewerkers informeert, ons advies af te wachten dat specifiek voor uw regeling zal gelden. Wenst u nu alvast meer informatie, neem dan contact met ons op via info@bridge-economy.nl of 085-7600 700.