Update Pensioenakkoord

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JANUARI 2021

Wij houden u op de hoogte  van de ontwikkelingen op het gebied van pensioenwetgeving. Vandaag kijken wij naar twee aspecten van het Pensioenakkoord.

Bedrag ineens

Een van de onderdelen van het Pensioenakkoord is dat je bij pensionering ervoor kunt kiezen om 10% van het pensioen op te nemen als “een bedrag ineens” . Het gaat om de contante waarde van het pensioen, dus dat kan zomaar enkele tienduizenden euro’s zijn. Leuk voor een grote reis, een nieuwe auto of boot. Minder leuk is dat de fiscus een stukje van de taart zal opeisen. In veel gevallen zal dit tot gevolg hebben dat je slechts de helft van het bruto afkoopbedrag overhoudt. En als de uitkering op, of voor de AOW-datum plaatsvindt, dan is in dat jaar ook nog AOW-premie verschuldigd over het bedrag ineens. Om dit laatste te voorkomen was het de bedoeling dat je de uitkering ineens ook in de maand februari volgend op de AOW-datum zou kunnen ontvangen. Omdat dit uitvoeringstechnisch moeilijk blijkt te zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars, heeft minister Koolmees de invoering van het bedrag ineens uitgesteld met een jaar. Dit impliceert dat gepensioneerden pas op 1 januari 2023 gebruik kunnen maken van deze regeling. Jammer voor degenen die in 2022 met pensioen gaan. Is dat altijd vervelend? Nee, het bedrag ineens is niet altijd een goed idee. Bijvoorbeeld omdat er in veel gevallen door het progressieve tarief meer belasting wordt betaald dan wanneer het bedrag ineens niet wordt genoten, en je dus levenslang 10% meer pensioen krijgt. Als het zover is dan geven wij graag advies over de verschillende aspecten die aan deze keuzemogelijkheid kleven.

Pensioenakkoord, het einde van de middeloonregeling

Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 de pensioenwetgeving aangepast op het Pensioenakkoord. Het belangrijkste onderdeel hiervan zal zijn dat er nog maar een pensioensysteem zal overblijven, de premieovereenkomst c.q. beschikbare premieregeling. Ook alle pensioenfondsen zullen de middelloonregeling moeten loslaten. En dit kan toch wel als een aardverschuiving in “pensioenland” worden gekenmerkt. Nieuwe middelloonregelingen mogen vanaf die datum niet meer worden gesloten. Bestaande regelingen mogen worden verlengd maar uiterlijk op 1 januari 2026 moeten ook deze zijn omgezet naar een premieovereenkomst. Uiteraard houden wij bij onze advisering nu al rekening met deze ontwikkelingen. Ondermeer de flat-rate premie is met name voor nieuwe pensioenregelingen een aandachtspunt, waarmee wordt voorgesorteerd op het Pensioenakkoord.

Heeft u vragen over deze onderwerpen neem dan contact met ons onze pensioenspecialist Frank Burger. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-21837189 of per e-mail naar frank.burger@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.