Pensioenakkoord: stand van zaken

BRIDGE | NIEUWSBERICHT FEBRUARI 2020

Na negen jaar van onderhandelen, impasses en protesten lag er vorig jaar juni eindelijk een principeakkoord voor ons nieuwe pensioenstelsel op tafel. Inmiddels zijn we een half jaar verder, kan dit akkoord op steun blijven rekenen?

Lees voor een overzicht van wat er staat te veranderen ons eerdere nieuwsbericht: Pensioenstelsel nieuwe stijl: wat gaat er veranderen?

Uitwerking principeakkoord

Nadat het pensioenakkoord werd bereikt, was er enkel een principeovereenkomst. Op het moment van sluiting was het akkoord dus nog niet uitgekristalliseerd of vastgelegd in de wet. Een stuurgroep van kabinet, werkgevers en vakbonden is sindsdien dan ook aan de slag gegaan om alles nader uit te werken.

De eerste wet- en regelgeving

Zo werd als eerste wapenfeit de ‘Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd’ aangenomen. De AOW-leeftijd moest immers minder snel gaan stijgen. Op grond van die wet blijft de AOW-leeftijd voor zowel dit als volgend jaar, gelijk aan de 66 jaar en 4 maanden van 2019. Daarna zal deze stapsgewijs stijgen naar 66 jaar en 7 maanden in 2022 en vervolgens 67 jaar in 2024. Verder zou de ‘Wet bedrag ineens bij pensioen, versoepeling RVU en verlofsparen’ mensen op hun pensioendatum meer keuzeopties moeten bieden. Zo komen er -indien dit voorstel wordt aangenomen- meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Daarnaast geeft dit voorstel uiting aan de plannen om het opnemen van opgebouwd pensioenvermogen flexibeler te maken. In de toekomst zou hiermee direct bij pensionering een gemaximeerd bedrag kunnen worden opgenomen, voor bijvoorbeeld een grote reis of het aflossen van de hypotheek. Deze mogelijkheid tot opnemen geldt dan ook voor nettopensioen, oudedagvoorziening opgebouwd in de derde pijler, nettolijfrente en bevroren pensioen in eigen beheer. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel medio 2020 naar de Kamer worden gestuurd.

(Tijdelijk) voorkomen van massale pensioenkortingen

Dan meldt minister Koolmees in oktober de verdere planning gereed te hebben: het pensioenakkoord zal uiterlijk in april 2020 zijn uitgewerkt. Nog geen maand later wordt hem echter de wacht aangezegd. Zowel FNV als oppositiepartijen GroenLinks en PvdA dreigen hun steun aan het akkoord namelijk weer in te trekken. De oorzaak is de sterk gedaalde dekkingsgraad van pensioenfondsen, waardoor het korten op de pensioenen voor miljoenen Nederlanders wel heel dichtbij komt. Een problematische ontwikkeling, want zonder die steun bestaat voor het pensioenakkoord in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dit (tijdelijk) voorkomen van massale pensioenkortingen behoorde in 2019 eveneens tot één van de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van pensioen. Uiteindelijk komt het kabinet met een oplossing die even lucht geeft. De regels worden tijdelijk versoepelt en fondsen met een actuele dekkingsgraad van minimaal 90{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} krijgen vrijstelling om te korten tot in elk geval eind 2020.

Nieuw pensioenstelsel in 2022

Het nieuwe pensioenstelsel zal met ingang van 2022 van kracht moeten zijn. Voor die tijd is er nog veel werk aan de winkel. Zo zal er nog voor de zomer in elk geval een wetsvoorstel moeten liggen met maatregelen die tot doel hebben dat werkenden gezond naar hun pensioen toe kunnen werken. Daarnaast wordt op dit moment een onderzoek afgerond, waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om het moment waarop men stopt met werken te koppelen aan het aantal dienstjaren. Om de deadline te kunnen halen, zal het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel er begin 2021 moeten liggen.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe pensioenstelsel. Bent u benieuwd naar wat er voor u (mogelijk) gaat veranderen of wilt u meer informatie over andere pensioen gerelateerde zaken? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.