Tussen de Miljoenennota en alle bijbehorende rapporten die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, bleef het beloofde pensioenakkoord de grote afwezige. Het kabinet, vakbonden en werkgevers missen hiermee hun deadline en het akkoord over omvangrijke pensioenhervorming laat nog even op zich wachten. Hoewel de drie partijen waar het wachten nu op is, benadrukken dat uitstel geen afstel betekent, riepen de vijf grootste pensioenfondsen deze week op om haast te maken.

In een gezamenlijke open brief in NRC Handelsblad waarschuwen ABP, PFZW, PMT, PME en Bouw onder meer voor kortingen op de pensioenen van miljoenen Nederlanders. Daarnaast vrezen de fondsen bij tegenvallende pensioenen voor uitholling van het draagvlak onder ons pensioenstelsel.

Rotsvaste zekerheid bestaat niet

Partijen zijn inmiddels ruim anderhalf jaar in gesprek over een nieuw stelsel dat beter bestand zou moeten zijn tegen vergrijzing, lage renten en een veranderende arbeidsmarkt. Aldus de pensioenfondsen zullen pensioenen onder het huidige stelsel allicht zekerder, maar vooral lager zijn. Ze pleiten dan ook voor minder strenge eisen en lagere buffers: “Het is tijd om eindelijk écht te erkennen dat rotsvaste zekerheid niet bestaat.”

Van Collectief naar Persoonlijk

Het gelekte conceptpensioenakkoord van afgelopen mei gaf inderdaad blijk van het loslaten van volledige zekerheid en stevige buffers. De coalitie had echter meer oren naar een eerder plan: het persoonlijk pensioenpotje. De fondsen voelen weinig voor de overgang van collectief naar persoonlijk: “Door samen de belangrijkste risico’s te delen zijn we uiteindelijk allemaal beter af. We voorkomen zo bovendien dat er generaties met pech en generaties met geluk ontstaan.”

Nieuwe deadline

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaf deze week aan niet te willen reageren op de oproep. Het wachten is nu op een advies van de Sociaal Economische Raad en tot die tijd houdt hij zich liever op de vlakte, zo meldde hij maandag aan BNR Nieuwsradio.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt eind oktober de nieuwe levensverwachting voor 65-plussers vast. Hieruit blijkt of de AOW-leeftijd verder omhoog zal gaan. Als voor die tijd een akkoord wordt gesloten, kan deze wettelijke koppeling aan de AOW-leeftijd aan de kant worden geschoven. Eind oktober wordt dan ook gezien als nieuwe harde deadline.