Ruim 40{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van dga’s heeft nog geen keuze gemaakt

BRIDGE | NIEUWSBERICHT APRIL 2019

Het aantal directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met pensioen in eigen beheer (PEB) werd in 2017 op 150.000 geschat. Van hen had op 1 januari jl. zo’n 81.500 gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer’. Dit betekent dat ruim 40{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} die keuze nog moet maken. Zo blijkt uit onder meer een brief van Staatssecretaris Snel van Financiën.

Pensioen in eigen beheer

Onder de noemer van ‘pensioen in eigen beheer’ (PEB) werd aan (dga’s) tot voor kort de mogelijkheid geboden om hun pensioen onder te brengen in de onderneming. Met het intreden van de zogenaamde ‘Wet Uitfasering PEB’ hield deze mogelijkheid per 1 juli 2017 op te bestaan. Daarnaast werd in deze wet opgenomen dat de dga drie keuzes heeft met betrekking tot reeds bestaand PEB:

 afkopen;
omzetting in een oudedagsverplichting (ODV);
◼ premievrij voortzetten in de eigen onderneming.

Eind 2019 lijkt nog ver weg

Indien u nog pensioen in eigen beheer heeft dan kunt u dit tot 1 januari 2020 afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Hoewel voor 2018 een afkoopkorting van 25{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} gold, loont het met een aftrek van 19,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} voor dit jaar nog steeds om dit op tijd te regelen. Indien het afdragen van een groot belastingbedrag in één keer niet wenselijk of haalbaar is, kan omzetting van de reeds opgebouwde waarde in een oudedagsverplichting uitkomst bieden. Op omzetting in ODV is dezelfde kortingsregeling van toepassing.

Wat gebeurt er als u geen actie onderneemt?

Indien het maken van een keuze uitblijft, zal het PEB premievrij worden voortgezet. Dit is weinig aantrekkelijk aangezien in dat geval:

de ‘dividendklem’ echt zal klemmen en het uitkeren van dividend niet mogelijk is;
de dga met een levenslange pensioenuitkering blijft zitten;
pensioenaanspraken enkel kunnen worden afgestort tegen de waarde in het economisch verkeer en bij een professionele verzekeraar.

Een weloverwogen keuze

Naar verwachting zal de keuze dit jaar veelal op omzetting in een ODV uitlopen, nu het fiscale voordeel van afkoop met een korting van slechts 19,50{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} niet veel meer oplevert. Ten einde maximaal gebruik te kunnen maken van fiscale aftrekposten door actuariële oprenting van pensioenverplichtingen, zal het in sommige gevallen zelfs gunstig zijn te wachten tot eind 2019. Desalniettemin zal er een groot aantal dga’s zijn waarbij de keuze niet zo eenvoudig zal zijn te maken. Naast eventueel lastige dossiers, dient immers ook rekening te worden gehouden met eventuele (ex-)partner(s). Hierbij zou behalve de pensioenovereenkomst, bijvoorbeeld ook het testament of de huwelijkse voorwaarden een rol kunnen spelen. De vraag hoe een zo adequaat mogelijk inkomen na de pensioendatum te realiseren, is niet naar algemeenheid te beantwoorden. Het gaat om maatwerk en Bridge begeleidt u graag stap voor stap door deze complexe materie.

Meer weten?

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie of advies over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij helpen u graag verder. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.