Overlijden. Niemand staat daar graag bij stil. Maar soms is het toch handig om dat te doen. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht wat er gebeurt als u of uw zakelijk partner komt te overlijden? Als u onverhoopt overlijdt, krijgen uw nabestaanden dan wel waar zij recht op hebben? Of als uw zakelijk partner overlijdt, hoe koopt u zijn of haar erfgenamen uit?

Tegengestelde belangen

Bij overlijden van een DGA zullen de nabestaanden van de overledene graag zo snel mogelijk het aandelenbelang omgezet willen zien in liquiditeiten. Als er meer aandeelhouders zijn dan is verkoop aan derden doorgaans niet mogelijk. De andere aandeelhouders zullen, gesteund door de aanbiedingsplicht bij overlijden welke in de statuten van de BV is opgenomen, de aandelen van de erfgenamen willen overnemen. En hier beginnen de problemen.

Zoals bij iedere koop-verkooptransactie gebruikelijk is streeft de koper van aandelen naar een zo laag mogelijke prijs, en de verkoper richt zich op een zo hoog mogelijke opbrengst. En ook al wordt door de koper rekening gehouden met emotionele aspecten, hij blijft ondernemer en probeert de transactie op een zakelijke wijze af te ronden. Meestal komen partijen er uiteindelijk wel uit maar dit kan maanden tot jaren duren.

Een en ander heeft onder meer een verlammend effect op besluitvormingsprocessen binnen de onderneming, want de erfgenamen van de overleden zakenpartner mogen rechtsgeldig meebeslissen. En dat gebeurt niet altijd met voldoende zakelijk inzicht en ondernemingszin. Kortom, de afwikkeling van een overlijden is voor de onderneming, de DGA’s en de nabestaanden een lastig en pijnlijk proces.

Waar haalt u het geld vandaan?

En dan na maanden onderhandelen is er een deal over de prijs. Zeshonderdduizend euro…..een miljoen……drie miljoen? Zeker bij ondernemingen die nog niet zo lang bestaan maar wel een aanzienlijke waarde hebben zal de kopende partij (één of meerdere DGA’s die de onderneming voortzetten) in veel gevallen niet kunnen beschikken over voldoende financiële middelen. Gevolg? Naar de bank voor een lening, of een uitgestelde betaling overeenkomen met de verkopende partij. Los van de vraag of er een lening verkregen zal worden, en zo ja tegen welke condities, komen partijen opnieuw in een lastig proces dat zomaar weer twee maanden of langer duurt.

Een unieke oplossing: de Uitkooppolis

Bridge heeft een concept ontwikkelt dat aan alle hiervoor geschetste bezwaren tegemoet komt. Een concept dat in essentie heel eenvoudig is maar waarvan de uitwerking een diepgaande kennis vereist van fiscaliteit, erfrecht, verbintenissenrecht en verzekeringstechniek. Bridge brengt dit allemaal samen onder de titel “De Uitkooppolis”.

De Uitkooppolis zorgt ervoor dat de kopende DGA(‘s) voldoende liquiditeiten hebben om de aandelen van de erfgenamen van de overleden partner over te nemen.

In de aandeelhoudersovereenkomst worden aanvullende bepalingen opgenomen over onder meer de aanbieding van aandelen, de overnameprijs en de jaarlijkse waardebepaling van de onderneming. Zo zal er nooit een discussie ontstaan tussen erfgenamen en koper(s). En kan de deal binnen twee maanden zijn afgerond. Bridge draagt zorg voor het advies en alle overige facetten. Ook in de toekomst.

De Uitkooppolis is maatwerk. In overleg kunnen zaken naar wens van de aandeelhouders worden aangepast.

Nieuwsgierig geworden?

Bel Frank Burger (06-21837189) of mail naar frank.burger@bridge-economy.nl voor een vrijblijvende presentatie, waarbij meer specifiek op uw onderneming kan worden ingegaan.