Overname Brand New Day en De Leidsche Verzekeringen

BRIDGE | NIEUWSBERICHT APRIL 2021

In de pensioen- en verzekeringsmarkt zijn fusies en overnames aan de orde van de dag. Hierbij willen we u op de hoogte brengen van twee recente ontwikkelingen en wat dit betekent voor verzekerden bij de twee betrokken instellingen.

Overname Brand New Day PPI door ASR

Per april 2021 zijn de PPI pensioenactiviteiten van Brand New Day overgenomen door ASR. ASR was al aandeelhouder van Brand New Day maar neemt nu de pensioentak (de zogenoemde premiepensioeninstelling, oftewel PPI) over. Brand New Day gaat zelfstandig verder met het aanbieden van bancaire beleggingsproducten aan particulieren en zal niets meer doen met pensioen. Het samenbrengen van de pensioenactiviteiten van Brand New Day PPI en ASR biedt perspectief op aantrekkelijke proposities voor collectief pensioen. ASR is een groot pensioenbedrijf met een lange trackrecord en goede solvabiliteit. Brand New Day is vooral als vernieuwer actief sinds 2012 met een moderne en transparante aanpak van pensioen. Voor bestaande klanten van Brand New Day verandert er voorlopig niets, de contracten blijven lopen zoals ze lopen. Op termijn verwachten wij een naamswijziging en ook kan het zo zijn dat er na afloop van de contractstermijn een nieuwe propositie wordt aangeboden.

Overname Leidsche Verzekeringen door De Goudse Verzekeringen

Leidsche Verzekeringen is een niche verzekeraar die zich richt op beleggingsverzekeringen en lijfrenten en dit doet in samenwerking met gerenommeerde beleggingshuizen. Maatwerk en lage kosten zijn daarbij de insteek. De solvabiliteit was bij Leidsche de afgelopen jaren minder geworden, reden waarom er is gekeken naar een nieuwe aandeelhouder in plaats van RGA (Reinsurance Group of America) die tot voor kort aandeelhouder was. In De Goudse Verzekeringen heeft Leidsche Verzekeringen nu een solvabele aandeelhouder gevonden. Dit is goed nieuws voor de polishouders van Leidsche omdat zo de continuïteit beter gewaarborgd is. Ook verwachten wij dat De Goudse Verzekeringen zal investeren om Leidsche Verzekeringen weer te laten groeien, zodat meer mensen van de onderscheidende aanbiedingen van Leidsche Verzekeringen gebruik zullen maken.

Onder aan de streep

Zowel over de overname van Brand new Day PPI door ASR als over de overname van Leidsche Verzekeringen door De Goudse Verzekeringen zijn wij positief. In beide gevallen is de overnemer een stevige partij die verder wil bouwen. Dat is voor bestaande en komende polishouders goed nieuws.

MEER WETEN?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over deze overnames? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.