In onze branche is het noodzakelijk om diepinhoudelijke kennis te hebben van pensioenen en verzekeringen. Het is ons bestaansrecht! Daarom stimuleren wij onze werknemers om vakdiploma’s te behalen. Om onze relaties te mogen adviseren, is het zelfs noodzakelijk.

Zo heeft Désirée onlangs ook het Wft-pensioen diploma gehaald. Desiree: “In onze branche is het belangrijk om het kennisniveau op peil te houden. Dus dat betekent: permanente educatie. Om de paar jaar wordt dit ook daadwerkelijk getoetst. De afgelopen periode lag hier zelfs een heuse diploma omwisseling aan ten grondslag. Een intensieve leerperiode voor iedereen bij Bridge, die inmiddels succesvol is afgerond. Om mijn werkzaamheden meer diepgang te kunnen geven en om onze cliënten te mogen blijven adviseren, wilde ik graag het diploma Wft pensioen halen. En dit is gelukt! Ik ben hier erg blij mee”.