Houd uw polisvoorwaarden en clausules goed in de gaten

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JUNI 2020

U heeft uw verzekeringen waarschijnlijk goed op orde, maar voldoet u ook aan de bijbehorende verplichtingen? Verzekeraars kunnen namelijk in de polisvoorwaarden of clausules specifieke preventieve maatregelen en/of eisen stellen. Indien u hieraan niet voldoet dan heeft dit vaak gevolgen voor de dekking van uw verzekering.

Praktijkvoorbeeld: Ondernemer J. Janssen besluit een brand-, bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsverzekering voor zijn bedrijf af te sluiten. Dit doet hij via een verzekeringsadviseur. Zoals gebruikelijk bevat de polis verschillende clausules met preventieve maatregelen en beveiligingseisen met betrekking tot afvalcontainers en de elektrische installatie. De heer Jansen wordt hier bij het afsluiten van de verzekering op gewezen, knikt een keer, en betaalt iedere maand keurig zijn premie. Na enkele maanden heeft hij schade als gevolg van een overslaande brand in één van de afvalcontainers. Zijn bedrijfspand brandt volledig af. De verzekeraar wil de schade van circa € 320.000 niet vergoeden. Reden: de afvalcontainer stond te dicht bij de achtergevel.

In het voorbeeld bestond aanvankelijk wel een recht op dekking, maar verviel dit recht nadat de heer Janssen de in zijn polis genoemde clausules niet naleefde. Hierin stond namelijk vermeld dat de afvalcontainer minimaal tien meter van het bedrijfspand moest staan. Deze situatie vormt helaas geen uitzondering. In de praktijk zien wij dat met name verplichte NEN-keuringen, inbraakpreventie-, blusmiddel- en alarmclausules niet altijd worden nageleefd. Met alle gevolgen van dien. Waar sommige clausules met preventieve maatregelen of beveiligingseisen ‘slechts’ een aanzienlijk eigen risico met zich meebrengen, zorgen ander clausules ervoor dat de dekking – bij niet naleven –  zelfs volledig komt te vervallen. Dit kan grote impact op u en uw onderneming hebben. Wij raden u daarom aan uw polisvoorwaarden en clausules altijd goed te lezen en de (eventuele) nodige maatregelen te treffen.

Meer informatie

Weet u welke polisvoorwaarden en/of clausules op uw verzekering van toepassing zijn? Heeft u vragen over bijvoorbeeld de inhoud of reikwijdte van zo’n clausule? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.