NIEUWE AFSPRAKEN VERZUIMENDE MEDEWERKERS: INTRODUCTIE MKB ONTZORGVERZEKERING

BRIDGE | NIEUWSBERICHT FEBRUARI 2019

Als werkgever weet u als geen ander hoe zwaar lasten en risico’s van de loondoorbetalingsplicht op de schouders van ondernemers kunnen drukken. Ook kleine bedrijven -met minder dan 25 mensen in dienst- moeten een zieke medewerker 2 jaar blijven doorbetalen. Het plan om dit terug te schroeven naar één jaar is van tafel en het kabinet kiest voor een andere oplossing. Ten einde problematiek rondom loondoorbetaling en andere door werkgevers als buitenproportioneel ervaren verplichtingen te ondervangen, introduceert Minister Koolmees de ‘MKB Ontzorgverzekering’. Met deze verzekering is de loondoorbetalingsverplichting afgedekt en nemen re-integratie professionals de regie en een groot deel van de re-integratie en andere verplichtingen over van de werkgever. Op die manier zou het verzekeren van het risico van langdurig zieke werknemers een stuk makkelijker en goedkoper moeten worden.

Poortwachterproof

De mogelijkheid tot verzekeren is niet nieuw. Echter meer dan eens beschikken werkgevers niet over voldoende kennis of middelen om het proces van re-integratie in goede banen te leiden. Het gevolg kan zijn dat een ‘loonsanctie’ wordt opgelegd, wat inhoudt dat de werkgever een extra (derde) jaar loon moet doorbetalen. De MKB Ontzorgverzekering neemt dit risico over en is daarmee ‘Poortwachterproof’: Indien de werkgever het advies van een arts of verzekeraar opvolgt, zal de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoeden. Een ander probleem is bovenmatige premieverhoging. Hoewel de marktwerking in stand blijft, is MKB-Nederland met het Verbond van Verzekeraars overeengekomen dat de verzekeringspremie voor een bedrijf met hoger ziekteverzuim, voortaan met niet meer dan 25{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} mag stijgen.

Ontzorgen

De MKB Ontzorgverzekering heeft als doel de medewerkers optimaal te ondersteunen bij werkhervatting en de werkgever zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. In dit kader zal het pakket onder meer re-integratiedienstverlening bevatten, welke gericht is op de zowel de werkhervatting binnen eigen bedrijf (‘Eerste spoor’), als daarbuiten (‘Tweede spoor’). De regie over de re-integratie van een langdurig zieke medewerker, zal per verzuimgeval worden overgenomen door een daartoe aangewezen casemanager. In de toekomst kunnen werkgevers ook advies verwachten over hun omgang met verzuim. Voorts kunnen redelijke voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop een werkgever met de algehele preventie- en verzuimketen omgaat. Of deze MKB Ontzorgverzekering voldoende soelaas biedt, zal de tijd moeten uitwijzen. Naar verwachting gaan verzekeraars dit product vanaf 2020 aanbieden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het verzekeren van ziekteverzuim, bent u benieuwd naar de gevolgen voor uw huidige polis of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij horen graag van u. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.