Naverrekening inkomensverzekeringen

BRIDGE | NIEUWSBERICHT Maart 2022

Inkomensverzekeringen zoals WGA-ERD, WGA-gat, WIA-excedent, en verzuimverzekering werken meestal volgens het principe van naverrekening. Wat is dit?

Bij naverrekening worden mutaties in het personeelsbestand en salarissen niet geregeld doorgegeven aan de verzekeraar, maar gebeurt dit eens per jaar. Meestal in het eerste kwartaal, over het afgelopen jaar. Wij zien dat veel werkgevers hier moeite mee hebben. Naast het feit dat het als een vervelend en tijdrovend klusje wordt beschouwd, is de definitie van het salaris zoals dat door de verzekeraar wordt gevraagd niet altijd duidelijk. Wij zien dat een en ander dan vaak blijft liggen. De consequentie hiervan is dat u rappelbrieven ontvangt, en uiteindelijk zelfs een sanctie in de vorm van een premieverhoging.

Om u hiermee te helpen gaan wij met ingang van dit jaar jaarlijks een mail sturen met daarin tips voor de naverrekening. Zo zullen wij ondermeer aandacht schenken aan de verschillende loonbegrippen en waar u een en ander kunt vinden op de verzamelloonstaat. Ook mag u ons altijd bellen of mailen voor assistentie.

Wij kunnen de opgave aan de verzekeraar echter niet voor u verzorgen. Dat is een taak voor u als werkgever en eventueel kunt u dit uitbesteden aan de accountant. De belangrijkste reden waarom Bridge de naverrekening niet voor u kan doen is dat wij niet beschikken over de juiste loongegevens. Daarnaast kan er om andere informatie worden gevraagd die ook niet altijd bij ons bekend is.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Burger. Frank helpt u graag verder. U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06-218 371 89