Prinsjesdag: welke punten zijn interessant voor u als werkgever?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT SEPTEMBER 2019

Welke veranderingen heeft de regering aangekondigd? De gevolgen voor werkgevers zijn:

1. Verruiming van de ‘vrije ruimte van de werkkostenregeling’

Dit is het percentage van het forfait -het totale fiscale loon- dat besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen voor uw werknemers. Zoals bijvoorbeeld een fietsvergoeding. Waar de vrije ruimte van de werkkostenregeling over de totale loonsom op dit moment nog 1,2{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} bedraagt, zal deze vanaf 1 januari 2020 gaan stijgen. Tot en met een fiscale loonsom van € 400.000,- zal het percentage 1,7{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} bedragen, plus 1,2{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het restant van de loonsom. Op dit moment brengen werkgevers de kosten van een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) vaak ten laste van de vrije ruimte. Vanaf aankomend jaar drukken deze niet langer op de vrije ruimte, maar vallen deze kosten onder de gerichte vrijstelling.

2. Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting zal verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022, worden verhoogd met in totaal € 285,-.

3. Compensatie transitievergoeding

Bij ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan een werkgever compensatie voor de transitievergoeding aanvragen. Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Lees in dit verband ons eerdere nieuwsartikel Regeling compensatie transitievergoeding

4. Wet DBA wordt vervangen door opdrachtgeversverklaring

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt per 2021 vervangen door een nieuwe wet. Tot dan is een overgangsperiode van kracht, wat betekent dat de Belastingdienst tot die tijd de Wet DBA niet handhaaft. De nieuwe wet gaat eveneens schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen, maar dient daarnaast ook zekerheid te bieden aan zowel zzp’ers als opdrachtgevers.

5. Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte zou duidelijker en goedkoper moeten worden. Naast de eerder genoemde compensatie voor de transitievergoeding en het verbeteren van de re-integratie, wordt in 2020 de ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering’ geïntroduceerd. Lees in dit verband ons eerdere nieuwsartikel ‘De MKB Verzuim Ontzorgverzekering’

6. Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Het belastingvoordeel dat voortvloeit uit de zelfstandigenaftrek zal per 2020 in negen stappen worden verlaagd van € 7.280,- naar € 5.000,- in 2028.

7. Werkgeversheffing Zvw daalt

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Werkgeversheffing Zvw) die u afdraagt voor uw werkgevers daalt in 2020 van 6,95{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} naar 6,70{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}.

8. Bijtelling ‘fiets van de zaak’

Om werknemers te stimuleren vaker de fiets te laten gebruiken, verandert per 1 januari 2020 de fiscale regeling voor een ‘fiets van de zaak’. De werknemer krijgt vanaf dan een bijtelling voor privégebruik van 7{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van de consumentenprijs. Feitelijk betekent dit dat een werknemer voor zo’n 5 euro per maand op een fiets of e-bike kan rijden. Zakelijk alsook privé. De maatregel geldt alleen, als de fiets eigendom blijft van de werkgever en ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer.

9. Bijtelling voor elektrische leaseauto gaat omhoog

Werknemers die een elektrische leaseauto rijden, krijgen te maken met een bijtelling die omhoog gaat van 4{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} naar 8{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} over de eerste € 45.000,- van de cataloguswaarde. Hierboven is de bijtelling 22{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}.

10. Bevriezen van de AOW-leeftijd

Eerder dit jaar is een wetswijziging aangenomen over een nieuw pensioenstelsel. Tot 2022 wordt de AOW-leeftijd bevroren op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt deze verder naar 67 jaar in 2024. Vervolgens zal de AOW-leeftijd voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, met 8 maanden worden verhoogd.

11. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Waarschijnlijk de belangrijkste wetswijziging voor werkgevers die per 2020 in zal gaan: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet, die eind mei werd aangenomen, moet het verschil in kosten en risico’s tussen vaste werknemers en flexwerkers verkleinen. Lees in dit verband ons eerdere nieuwsartikel ‘Wet arbeidsmarkt in balans is een feit’

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.