Het is belangrijk dat u en uw werknemers gezond en veilig werken. Als werkgever bent u verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Inspectie SZW maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen.

Inspectie van uw arbobeleid

Controleert u daarom of uw arbobeleid op orde is. U kunt hierbij gebruikmaken van de Zelfinspectietool Arbo op orde.

De mogelijke sancties en handhavingsinstrumenten van de Inspectie SZW kunt u hier inzien.