Indiensttreding van een werknemer: wat is van belang mbt pensioen?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT SEPTEMBER 2019

Bij de indiensttreding van een werknemer gaat veel aandacht naar het arbeidscontract en de arbeidsvoorwaarden. Wij merken dat pensioen steeds meer wordt gezien als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor (nieuwe) werknemers. Een werkgever kan zich hiermee onderscheiden ten opzichte van de branchegenoten. Wanneer een werkgever pensioen aanbiedt aan de werknemers leidt dit tot meer tevredenheid onder de huidige werknemers, en zal daarbij ook een positieve werking hebben bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Pensioen brengt daarentegen ook verplichtingen met zich mee. Maar waar dient u nu op te letten? Wij raden u aan om aandacht te geven aan de volgende punten: 

1. Is pensioen aanbieden verplicht binnen uw branche?

De verplichting tot het doen van een pensioenaanbod bestaat alleen indien u deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds of een pensioenverplichting die voortvloeit uit de cao van uw onderneming. Valt u met uw onderneming buiten deze pensioenverplichting? Dan kan het toch raadzaam zijn om wél een aanbod te doen. Buiten een oudedagsvoorziening, voorziet pensioen doorgaans ook bij arbeidsongeschiktheid en overlijden (vóór de pensioenleeftijd). Daarnaast mogen pensioenuitvoerders bij een collectieve regeling voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen geen medische keuring uitvoeren. Dit betekent dat ook werknemers met een medische aandoening voor dekking in aanmerking komen. Ten slotte is bijdragen in een pensioenregeling fiscaal voordeliger, dan dat een werknemer zelf geld opzij zet.

2. Informeer uw nieuwe werknemer op tijd

Nieuwe werknemers dient u binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden te informeren of er een pensioenaanbod wordt gedaan. Indien hiervan sprake is, dient ook te worden aangegeven binnen welke termijn u dit doet en wie de pensioenuitvoerder is. Hoewel u hier een maand de tijd voor heeft, kunt u het aanbod wellicht beter direct op tafel leggen. Dit kan u immers voordeel bieden in de onderhandelingen.

3. Leg de pensioenafspraken goed vast

Werkgevers leggen pensioenafspraken in veel gevallen vast door middel van een verwijzing in de arbeidsvoorwaarden. Bij verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds bestaat vaak geen ruimte om zaken anders te regelen en zal dit in veel gevallen dan ook voldoende zijn. Maar let op, zelfs dan kan het voorkomen dat u een pensioenaspect zelf dient te regelen: bijvoorbeeld de hoogte van de werknemersbijdrage.
Bij andere pensioenregelingen zal er altijd het één en ander moeten worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Wij raden u aan om de pensioentoezegging duidelijk en volledig op te schrijven. Zorg er ook voor dat het daadwerkelijk overeenkomt met elkaar. U kunt een werknemer niet meer toezeggen dan datgene wat bij de pensioenuitvoerder is geregeld.

4. Wenst uw werknemer geen pensioen?

Binnen de huidige wetssystematiek is het mogelijk dat een werkgever en werknemer overeenkomen dat er geen pensioen zal zijn. Afstand van pensioen is echter niet mogelijk indien uw onderneming is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of wanneer de collectieve pensioenregeling een verplichte aanmelding kent. Als uw werknemer in deze gevallen weigert het pensioenaanbod te aanvaarden, dan zijn er wat ons betreft twee mogelijkheden: de werknemer te overtuigen om toch akkoord te gaan, of besluiten de arbeidsovereenkomst niet aan te gaan. Wanneer een pensioencontract wel de ruimte biedt om werknemers niet te laten deelnemen, dan dient er een afstandsverklaring te worden opgesteld. U draagt hierbij zorg (en risico) voor een correcte opmaak en uitvoering. Indien blijkt dat de afstandsverklaring niet correct is opgemaakt en/of uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het vastleggen te weinig informatie is versterkt of de handtekening van de partner ontbreekt of niet authentiek is, dan zal een rechter oordelen dat de werkgever zorg moet dragen voor alle toekomstige uitkeringen. De contante waarde hiervan is fors, veelal meer dan € 200.000.

5. Zorg voor een correcte aanmelding en actuele administratie

Het is van belang dat iedere nieuwe werknemer correct wordt geadministreerd binnen de pensioenregeling. Daarbij dienen belangrijke wijzigingen (zoals huwelijk, echtscheiding en verhuizing) direct te worden doorgegeven aan de verzekeraar. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer tijdens het huidige dienstverband een partner krijgt en gaat trouwen, dan heeft de partner veelal recht op partnerpensioen (in geval van overlijden van de werknemer). Wanneer de nieuwe partner (en het aangaan van het huwelijk) niet wordt doorgegeven aan de verzekeraar dan is deze situatie (en nieuwe partner) niet bekend en zal de verzekeraar bij overlijden van deze werknemer (hoogstwaarschijnlijk) niet uitkeren. Om dit soort situaties te voorkomen raden wij aan om regelmatig te checken of de persoonlijke situaties van uw werknemers correct (en met name actueel) zijn geadministreerd (zowel binnen uw eigen administratie als dat van de pensioenregeling).    

Meer informatie?

Heeft u vragen over de door u aan te bieden pensioenregeling of wilt u hulp bij het opstellen van een pensioenartikel in de arbeidsovereenkomst? Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.