Impact coronavirus op uw pensioenuitkering

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MAART 2020

Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over het coronavirus, ook in verband met hun pensioen. Wij hebben onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn voor nabestaanden van medewerkers die deelnemen aan een collectieve pensioenregeling via hun werkgever. Bedrijfstakpensioenfondsen hebben wij buiten beschouwing gelaten.

De Nederlandse overheid geeft reisadviezen uit. Tot voor kort werden deze met name gebruikt om ‘onrustige gebieden’ aan te geven, maar inmiddels ontvingen ook landen als Italië en China een kleurcode rood of oranje. De kans dat iemand in een risicogebied verblijft neemt dus toe. Dit kan verstrekkende gevolgen voor het nabestaandenpensioen hebben. Er zijn inmiddels geen pensioenuitvoerders meer die geen dekking geven in geval van overlijden als gevolg van het coronavirus na een bezoek aan een risicogebied. Ditzelfde geldt als iemand arbeidsongeschikt raakt door ziekte. Hieronder treft u de huidige standpunten aan van de meeste pensioenverzekeraars.

Verzekeraars met uitsluiting of beperking

De volgende verzekeraars hanteerden tot voor kort een uitsluiting of beperking: 

Aegon (met risicodrager ElipsLife)
BeFrank (met risicodrager ElipsLife)

UPDATE (10-3-2020) | Bovengenoemde verzekeraars hebben besloten om zich aan te sluiten bij het standpunt van het Verbond van Verzekeraars en de andere pensioenverzekeraars in de markt. Dit heeft ertoe geleid dat overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus niet langer zijn uitgesloten van dekking.

Verzekeraars zonder uitsluiting of beperking

De volgende verzekeraars hanteren geen uitsluitingen of beperking bij overlijden als gevolg van een bezoek aan een risicogebied:

Aegon 
Allianz
BeFrank (met risicodrager NN)

BrandNewDay (met risicodrager ASR) 
Nationale Nederlanden
Scildon
Zwitserleven

Uitleg kleurcodes reisadviezen

Voor de kleurcodes van de reisadviezen gelden de volgende uitgangspunten:  

GROEN
Dit betekent dat de lokale overheid geen maatregelen treft waar reizigers rekening mee moeten houden, ook als er sprake is van een of meerdere besmettingen. Advies: u kunt reizen.

GEEL
Dit betekent dat de lokale overheid beperkende maatregelen in het openbare leven heeft genomen waarmee reizigers in aanraking kunnen komen. Er zijn (mogelijk) gevallen van besmetting met het coronavirus. Advies: u kunt reizen, ook voor vakantie, maar houd rekening met beperkende maatregelen.

ORANJE
Dit betekent dat de lokale overheid verregaande maatregelen neemt die het openbare leven ontwrichten, zoals gecontroleerde in- en uitreis van het gebied. Het aantal besmettingen met coronavirus is relatief hoog. Advies: Reis alleen als dat noodzakelijk is. Vakantiereizen en andere reizen die niet noodzakelijk zijn, worden afgeraden. China en Noord Italië.

ROOD 
Dit betekent dat de lokale overheid ter plaatse verregaande maatregelen heeft genomen zoals afsluiting van gebieden. Ook zijn veel besmettingen met het coronavirus. Advies: Niet reizen. Noord Italië (provincies Lombardije en Padova) en China (provincie Hubei).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van het coronavirus op uw pensioenuitkering of heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.