Hoe voorkom ik onderverzekerd te zijn? 

BRIDGE | NIEUWSBERICHT FEBRUARI 2020

U denkt uw waardevolle bezittingen wellicht goed verzekerd te hebben, maar is dat in uw geval ook zo? Of het nu gaat om een woonhuis- of inboedelverzekering, het komt helaas regelmatig voor dat de werkelijke schade hoger ligt dan het bedrag waarvoor men verzekerd is. Er is dan sprake van zogenaamde onderverzekering.

Bij onderverzekering wordt niet het hele schadebedrag uitgekeerd. U ontvangt namelijk een uitkering naar rato van de verzekerde waarde. Stel: u heeft een woonhuisverzekering met een verzekerd bedrag van € 150.000, terwijl de herbouwwaarde € 200.000 bedraagt. Dan bent u verzekerd voor 75{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van de herbouwwaarde. Dit betekent dat u bij een schade van € 60.000, slechts € 45.000 vergoed krijgt.

Gebruik van waardemeters

In Nederland is de waardemeter, zoals een inboedel- of herbouwwaardemeter, de meest gebruikte methode om de hoogte van de verzekerde som vast te stellen. Bij het invullen van de meter wordt een aantal vragen gesteld en op basis van die gegevens wordt vervolgens een verzekerde waarde berekend. Verzekeraars bieden -wanneer de waardemeter is ingevuld- veelal garantie tegen onderverzekering, inhoudende dat de vastgestelde schade geheel wordt vergoed. Maar let op: in de polis of voorwaarden kan een maximale vergoeding zijn opgenomen. De verzekering vergoedt dan tot aan dat maximum. Daarbij zijn waardemeters doorgaans gelimiteerd tot een geldigheidsduur van drie of vijf jaar, daarna komt de garantie te vervallen. Het is daarom verstandig om na te gaan wanneer de waardemeters voor het laatst zijn ingevuld. Bovendien kan de garantie tegen onderverzekering ook komen te vervallen indien de waardemeter niet correct is ingevuld of wanneer veranderingen in het risico niet tijdig zijn doorgegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijbouwen van een dakkapel, serre of blokhut. Deze wijzigingen kunnen een waardeverandering met zich meebrengen en zijn niet automatisch meeverzekerd. Wij raden u dan ook aan om periodiek (opnieuw) een waardemeter in te vullen. Of het nu gaat om verbouwen, verhuren of het wijzigen van de bestemming, laat het ons altijd direct weten. Dit kan immers gevolgen hebben voor de dekking van uw verzekering(en). 

Andere methoden

Een inboedel wordt verzekerd op basis van de nieuwwaarde, kostbaarheden op basis van taxatiewaarde en vastgoed op basis van herbouwwaarde. Periodieke taxatie van kostbaarheden is in dit kader dan ook zeker aan te raden. Zorg bij bijzondere zaken als antiek of kunstvoorwerpen in ieder geval dat u kunt aantonen welke zaak het betrof en zo mogelijk ook een gedegen onderbouwing van de waarde. Met betrekking tot vastgoed werken niet alle verzekeringsmaatschappijen altijd met een waardemeter om het verzekerde bedrag vast te stellen. Bepaalde maatschappijen kiezen voor het hanteren van vaste bedragen. Vaak zijn deze vaste bedragen hoog genoeg dat onderverzekering niet snel mogelijk is. Zo wordt voor de jaarlijkse aanpassing van de herbouwwaarde vaak gebruik gemaakt van de Generieke Herbouwwaarde index voor Woningbouw. Deze index is gebaseerd op actuele prijzen in de bouw en wordt iedere maand berekend door de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB).

Meer weten?

Wij raden u aan om periodiek te controleren of uw verzekeringen nog aansluiten op de waarde van uw bezittingen en/of uw persoonlijke situatie. Bent u benieuwd in hoeverre uw verzekeringen nog up-to-date zijn? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.