Wet “uitfasering pensioen in eigen beheer” aangenomen…

Wat zegt de wet over pensioen in eigen beheer?

In de wet staat dat het vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk is om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Bijvoorbeeld in de BV waar u als DGA in dienst bent, of in een aparte (pensioen) BV. Daarbij geldt een coulanceperiode van drie maanden. Pensioen dat tot 1 juli 2017 in de BV is opgebouwd, mag blijven staan. De zogenaamde dividendklem blijft dan van toepassing. Maar u mag dit pensioen ook tot en met 2019 fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.

U bouwt nog pensioen op in uw BV. Wat betekent dit voor u?

Vóór 1 juli 2017 dient u de opbouw van het pensioen binnen uw BV te staken. Hiervoor dient een berekening op basis van actuariële grondslagen gemaakt te worden van de fiscale- en commerciële waarde van de pensioenvoorziening. De staking per 1 juli dient formeel vastgelegd te worden in een aanvullende overeenkomst.

Als u de pensioenopbouw heeft gestaakt?

Dan heeft u op grond van de Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer de mogelijkheid om de pensioenaanspraken om te zetten in een “oudedagsvoorziening” (ODV) of af te kopen tegen een flinke korting op de afdracht loonbelasting. In 2017 is de korting 34,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}, in 2018 25{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} en in 2019 20{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}. Verstandig dus om dit jaar nog tot een besluit te komen. Een groot voordeel van één van deze opties is dat de pensioenreserve geruisloos afgestempeld mag worden naar de fiscale waarde. Hiermee wordt het probleem van de zogenaamde dividendklem opgelost. Natuurlijk is de keuze sterk afhankelijk van de situatie van u en uw BV(‘s) en zal dus per situatie verschillen.

Bridge helpt u graag bij het maken van uw keuze

Om uw opbouw te staken om vervolgens een juiste keuze te kunnen maken tussen voortzetten, omzetten naar een oudedagsvoorziening of afkopen biedt Bridge u een pakket dienstverlening aan waarin alle noodzakelijk acties zijn opgenomen. In deze complexe materie wordt u stap voor stap door Bridge begeleid naar de voor u best mogelijke oplossing. Wij bieden u de daarbij horende brochure geheel vrijblijvend aan.

Bel (085-7 600 700) of mail ons indien u meer informatie wenst of indien u onze brochure wilt ontvangen.

Lees hier de officiële bekendmaking in het Staatsblad.