Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog acties moet ondernemen. Hoewel het pensioen in eigen beheer (PEB) stopt, is het opbouwen van een oudedagsvoorziening voor u als DGA nog altijd goed mogelijk. Wat u ook besluit te doen, het loont wel degelijk de moeite uw keuze nog dit jaar te maken.

Sinds 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. U krijgt als DGA tot en met 2019 de tijd om te beslissen wat u gaat doen met het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Hiertoe worden drie mogelijkheden geboden:

  • afkoop van het pensioen in eigen beheer;
  • omzetting in een oudedagsverplichting;
  • reeds in eigen beheer opgebouwd pensioen bevriezen en voortzetten als premievrij pensioen.

Lees ook: Wat gaat ú doen met uw pensioen in eigen beheer?

Het maken van de juiste keuze is niet eenvoudig en persoonlijk. Deze beslissing hangt samen met allerlei zaken. Onder meer zijn hierbij de financiële positie van de B.V., de hoogte van het pensioen, de lopende verzekeringen en het van toepassing zijnde huwelijksvermogensregime van belang.

Nog dit jaar acteren

Hoewel u tot eind volgend jaar de tijd hebt om een keuze te maken, verdient het de voorkeur om dit voor 2019 te doen vanwege de hogere fiscale korting die u anders misloopt.

Afkopen met korting

Op dit moment kan het in de B.V. opgebouwde PEB fiscaal vriendelijk worden afgekocht. Indien wordt besloten tot afkoop, zal hiertoe de aanspraak op de balans van de B.V. belastingvrij worden verlaagd van commerciële- naar fiscale waarde. Vervolgens wordt hierover loonbelasting berekend, minus een korting. Deze korting wordt op haar beurt weer berekend over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015 en bedraagt dit jaar nog 25{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}, tegenover respectievelijk 19,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} volgend jaar. Kortom, hoe eerder u afkoopt, hoe hoger de korting.

Ook bij omzetting in een oudedagsverplichting

Als DGA’s niet in één keer een groot bedrag aan belasting kunnen of willen betalen, kan de omzetting van de reeds opgebouwde waarde in een oudedagsverplichting uitkomst bieden. De waarde wordt dan omgezet in een periodieke uitkering (lijfrente). Deze oudedagsverplichting kan eveneens tot en met 2019 worden afkocht. Hierop is dezelfde kortingsregeling van toepassing, dus ook in dat geval het advies om hiermee niet te lang te wachten.

Bij zowel afkoop als omzetting, bent u tot en met volgend jaar geen revisierente verschuldigd.

Termijn informatieplicht verlengd

Overigens dient u in geval van afkoop of omzetting van de pensioenvoorziening, te voldoen aan een informatieplicht jegens de Belastingdienst. Indien een DGA verzuimd dit binnen de gestelde termijn te doen, zijn de normale regels van toepassing. De gehele aanspraak wordt dan als loon belast en voorts is revisierente in dat geval wél verschuldigd. De termijn hiervoor was één maand, maar 18 oktober jl. besloot de staatssecretaris van Financiën dit op te rekken tot één jaar. Let erop dat bij dit informeren tevens de schriftelijk instemming van de eventuele (ex-)partner(s) van de DGA is vereist.

Hoe nu verder met het DGA-pensioen

Voor veel DGA’s was het opbouwen van PEB iets waarvoor ze kozen uit fiscale motieven. Het leverde een interessant belastingvoordeel op en de gedachte aan pensioen opbouwen voor later stond ver op de achtergrond. Jammer, want nog altijd zijn er genoeg interessante mogelijkheden om een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Zo kunt u als DGA kiezen voor sparen en beleggen, zowel privé in box 3 als in de BV in box 2. Daarnaast kan pensioen worden opgebouwd aan de hand van lijfrente bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Ten slotte kan de DGA een verzekerde pensioenregeling aangaan bij een verzekeraar.

De vraag hoe een zo adequaat mogelijk inkomen na de pensioendatum te realiseren, is niet naar algemeenheid te beantwoorden. Het gaat immers om maatwerk. Fiscaal worden er op dit moment voldoende alternatieven gefaciliteerd. Bridge begeleidt u graag stap voor stap door deze complexe materie.

Meer weten?

Voor meer informatie en advies kunt u bellen op 085-7600700 of een mail sturen naar info@bridge-economy.nl.